marţi, 26 iulie 2022
Marţi din săptămâna a 17-a de peste an
Ss. Ioachim şi Ana **; Bartolomea Capitano, călug.

lecturi: Ier 14,17-22; Ps 78; Mt 13,36-43

psaltire: P; culoare: alb

Aminteşte-ţi de alianţa ta cu noi şi nu o desface!
Mântuieşte-ne şi iartă-ne păcatele, de dragul numelui tău, Doamne!
Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, tot aşa va fi la sfârşitul lumii.

Liturghie proprie, prefaţă pentru sfinţi
Lecţionarul sfinţilor: Sir 44,1.10-15: Numele lor rămâne viu din neam în neam; Ps 131: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; Mt 13,16-17: Mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi.

Gândul zilei
"Cine are urechi, să asculte!" (Mt 13,43)
Astfel încheie Isus relatarea unei parabole. Printre grâu răsărise neghina, deşi semănătorul nu o semănase. Ascultă! Ce înseamnă? Asigură-te că în inima ta, în familia ta, printre copiii tăi, în parohie şi peste tot nu există un alt semănător care să-ţi dorească răul ţie, familiei ori parohiei. Atenţie, aşadar, continuă să te rogi!

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Aminteşte-ţi de alianţa ta cu noi şi nu o desface!
Citire din cartea profetului Ieremia 14,17-22
Domnul mi-a vorbit astfel: "Tu spune-le acest cuvânt: «Să verse lacrimi ochii mei noapte şi zi fără să se oprească deoarece cu o mare nenorocire a fost zdrobită fecioara, fiica poporului meu, cu o rană mare a fost lovită! 18 Dacă ies în câmpie, iată, străpunşi de sabie! Dacă merg în cetate, iată, întinşi de foame! Căci profetul şi preotul cutreieră ţara şi ei nu ştiu. 19 Oare l-ai respins pe Iuda şi sufletul tău s-a dezgustat de Sion? De ce ne-ai lovit şi nu este pentru noi vindecare? Am aşteptat pace, şi nu este niciun bine; un timp de vindecare, şi, iată, teroare! 20 Recunoaştem, Doamne, nelegiuirea noastră şi păcatul părinţilor noştri, căci am păcătuit împotriva ta. 21 Nu ne dispreţui de dragul numelui tău, nu nesocoti tronul gloriei tale! Adu-ţi aminte, nu rupe alianţa ta cu noi! 22 Sunt oare mulţi între deşertăciunile neamurilor care să dea ploaie sau să facă cerurile să plouă? Oare nu eşti tu, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi sperăm în tine, căci tu eşti cel care face toate acestea»".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 78(79),8.9.11.13 (R.: 9b)
R.: Mântuieşte-ne şi iartă-ne păcatele, de dragul numelui tău, Doamne!


8 Nu mai lua în seamă împotriva noastră
nelegiurile celor de odinioară,
ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta!
Căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R.


9 Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,
pentru gloria pe care o are al tău nume!
Mântuieşte-ne şi iartă-ne păcatele,
de dragul numelui tău! R.


11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război,
scapă cu braţul tău puternic
pe cei condamnaţi la moarte. R.


13 Iar noi, poporul tău şi turma păşunii tale,
te vom lăuda în veci
şi vom vesti lauda ta din generaţie în generaţie. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Lc 8,11
(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, Cristos este semănătorul; cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia)


EVANGHELIA
Aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, tot aşa va fi la sfârşitul lumii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,36-43
În acel timp, lăsând mulţimile, Isus a venit în casă, iar discipolii s-au apropiat de el şi i-au spus: "Explică-ne parabola neghinei din ogor!" 37 El, răspunzând, le-a zis: "Cel care seamănă sămânţa bună este Fiul Omului. 38 Ogorul este lumea, sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei. Neghina sunt fiii Celui Rău. 39 Duşmanul care a semănat-o este diavolul. Secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. 40 Deci, aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, tot aşa va fi la sfârşitul lumii. 41 Fiul Omului îi va trimite pe îngerii săi, iar ei vor aduna din împărăţia lui toate scandalurile şi pe cei care săvârşesc nelegiuirea 42 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. 43 Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi, să asculte!"
Cuvântul Domnului

Supliment
Cine a format inima tinerei Fecioare, aleasă de Dumnezeu să devină mama unicului său Fiu? Cultul sfintei Ana exista în Orient în secolul al VI-lea şi s-a răspândit în Occident în secolul al X-lea. Ana este reprezentată ţinând-o în braţe sau alături de ea pe copila Maria şi citind împreună Cartea Sfântă. Cultul sfântului Ioachim este de dată mai recentă. "După roade se cunoaşte pomul", spunea Isus; Ioachim şi Ana au dăruit lumii o floare şi un fruct unic. După sfinţenia rodului putem cunoaşte valoarea şi sfinţenia celor care i-au dat viaţă. Sărbătorirea părinţilor Maicii Domnului şi a bunicilor lui Isus este un omagiu adus bunicilor şi o reamintire a datoriei de a cinsti pe părinţii părinţilor noştri.