luni, 25 iulie 2022
Luni din săptămâna a 17-a de peste an
SS. IACOB, ap.; Valentina, fc. m.; Cristofor, m.

lecturi: 2Cor 4,7-15; Ps 125; Mt 20,20-28

psaltire: P; culoare: roşu

Purtăm în trupul nostru moartea lui Isus.
Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu strigăte de bucurie.
Potirul meu îl veţi bea.

Liturghie proprie, Gloria, prefaţă pentru apostoli

Gândul zilei
"Credem şi noi şi de aceea vorbim". (2Cor 4,13)
Sfântul Iacob este primul apostol care dă mărturie despre Isus prin martiriu. A crezut şi a vorbit. Ce a spus el? Cu siguranţă a vorbit despre Isus, deşi lui Irod nu i-a plăcut. Iacob nu a iubit ceea ce este corect din punct de vedere politic, ci adevărul, pentru că de el au nevoie cei săraci: iar adevărul este Isus!

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Purtăm în trupul nostru moartea lui Isus.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,7-15
Fraţilor, noi avem această comoară, evanghelia gloriei lui Cristos, în vase de lut, pentru ca puterea neobişnuită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi. 8 Suntem apăsaţi de necazuri din toate părţile, dar nu striviţi; suntem în cumpănă, dar nu disperaţi; 9 persecutaţi, dar nu abandonaţi; doborâţi, dar nu ucişi. 10 Pretutindeni purtăm în trupul nostru moartea lui Isus, ca să se arate şi viaţa lui Isus în trupul nostru. 11 Căci noi, care trăim suntem mereu daţi la moarte pentru Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. 12 Aşa încât în noi lucrează moartea, iar în voi, viaţa. 13 Dar având acelaşi duh al credinţei, după cum este scris: "Am crezut, de aceea am vorbit", credem şi noi şi de aceea vorbim, 14 ştiind că cel care l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi împreună cu Isus şi ne va aşeza lângă el împreună cu voi. 15 De fapt, toate sunt pentru voi, pentru ca, înmulţindu-se harul, să sporească aducerea de mulţumire prin cât mai mulţi spre gloria lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5)
R.: Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu strigăte de bucurie.


1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie,
ni se părea că visăm.
2ab Atunci, gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie
şi limba, de cântări de veselie. R.


2cd Atunci se spunea printre neamuri:
"Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei".
3 Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi,
şi suntem plini de bucurie. R.


4 Întoarce, Doamne, captivitatea noastră,
ca pâraiele în Negheb!
5 Cei ce seamănă cu lacrimi
vor secera cu strigăte de bucurie. R.


6 Plecând, mergeau şi plângeau
aruncând în pământ sămânţa;
venind, se întorceau cu strigăte de veselie,
purtându-şi snopii. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,16
(Aleluia) "Eu v-am ales pe voi şi v-am pus ca să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână", spune Domnul. (Aleluia)


EVANGHELIA
Potirul meu îl veţi bea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 20,20-28
În acel timp, s-a apropiat de Isus mama fiilor lui Zebedeu cu fiii ei, s-a prosternat înaintea lui, ca să-i ceară ceva. 21 El i-a zis: "Ce vrei?" I-a spus: "Porunceşte ca aceşti doi fii ai mei să stea unul la dreapta şi unul la stânga ta, în împărăţia ta!" 22 Atunci Isus, răspunzând, a zis: "Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi potirul pe care am să-l beau eu?" I-au spus: "Putem". 23 El le-a zis: "Potirul meu îl veţi bea, însă a sta la dreapta şi la stânga mea nu ţine de mine să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu". 24 Când au auzit ceilalţi zece, au fost cuprinşi de indignare faţă de cei doi fraţi. 25 Dar Isus, chemându-i, le-a zis: "Ştiţi că cei care conduc neamurile le domină şi cei mari îşi fac simţită puterea asupra lor. 26 Între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru 27 şi cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul vostru, 28 aşa cum Fiul Omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi!"
Cuvântul Domnului

Supliment
Iacob cel Mare a fost, împreună cu Ioan, fratele său, şi cu Simon Petru, martorul transfigurării şi al agoniei lui Isus. S-a născut la Betsaida, ca fiu al lui Zebedeu. Domnul, care i-a supranumit pe Iacob şi pe fratele său "fiii tunetului", fără îndoială, a voit să descopere acestor inimi înflăcărate pe ce cale se ajunge la adevărata slavă, pentru a-i elibera de orice ambiţie care ar compromite apostolatul lor. Pe calea astfel trasată, Iacob îl urmează cu fidelitate pe Învăţătorul său; el a fost primul dintre cei 12 care a murit martir, decapitat de Irod Agripa pe la anul 42 (cf. Fap 12,2). Este cinstit mai ales la Compostella (Spania), unde se află vestita biserică închinată lui.