duminică, 24 iulie 2022
† DUMINICA a 17-a de peste an
Ss. Sharbel Makhluf, pr.; Cristina, fc. m.

lecturi: Gen 18,20-32; Ps 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13

psaltire: I; culoare: verde

Să nu se supere Domnul meu, dacă îndrăznesc să mai vorbesc!
Ascultă-mă, Doamne, când strig către tine!
Dumnezeu v-a readus la viaţă împreună cu el, iertându-vă toate nelegiurile.
Cereţi şi vi se va da!

Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţă duminicală
Ziua Mondială a Bunicilor şi a Bătrânilor (a II-a)

Gândul zilei
"Isus se afla într-un loc oarecare şi se ruga". (Lc 11,1)
Ucenicii au observat că Isus se ruga într-un mod neobişnuit. În primul rând a prelungit rugăciunea şi a presărat-o cu tăcere. Se aşteptau să-i înveţe şi pe ei, dar el spera ca ei să-i ceară aceasta. Acum cele două dorinţe se întâlnesc. "Spuneţi: Tatăl nostru...". Cei care se roagă trebuie să aibă certitudinea în inimile lor că sunt fii, că sunt deja iubiţi..., altfel vor face ca păgânii care nu-l cunosc pe Dumnezeu.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Să nu se supere Domnul meu, dacă îndrăznesc să mai vorbesc!
Citire din cartea Genezei 18,20-32
În zilele acelea, Domnul a zis: "Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit şi păcatul lor este foarte greu. 21 De aceea voi coborî să văd dacă purtarea lor corespunde cu strigătul lor ajuns până la mine; iar de nu, voi şti ce să fac". 22 Bărbaţii s-au întors de acolo şi s-au îndreptat spre Sodoma, în vreme ce Abraham stătea încă înaintea Domnului. 23 Abraham s-a apropiat şi i-a zis: "Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel nelegiuit? 24 Poate că se află cincizeci de drepţi în cetate; oare îi vei nimici şi nu vei suporta locul pentru cei cincizeci de drepţi care sunt în ea? 25 Departe de tine să faci un lucru ca acesta: să-l faci pe cel drept să moară împreună cu cel nelegiuit şi să fie cu cel drept cum este cu cel nelegiuit! Departe de tine! Oare judecătorul întregului pământ nu va face judecată?" 26 Domnul i-a răspuns: "Dacă voi găsi în Sodoma, în cetate, cincizeci de drepţi, voi suporta tot locul de dragul lor!" 27 Abraham a reluat: "Iată, am îndrăznit să vorbesc cu Domnul, eu care sunt praf şi cenuşă! 28 Poate că din cincizeci de drepţi vor lipsi cinci. Vei nimici pentru cei cinci toată cetatea?" I-a răspuns: "N-o voi nimici dacă voi găsi acolo patruzeci şi cinci". 29 Abraham a continuat să vorbească şi a zis: "Poate că se vor găsi acolo patruzeci". I-a răspuns: "Nu o voi face de dragul celor patruzeci". 30 A zis: "Să nu se mânie Domnul meu dacă voi mai vorbi! Poate că se vor găsi acolo treizeci!" A răspuns: "Nu o voi face dacă voi găsi acolo treizeci!" 31 Abraham a zis: "Iată, am îndrăznit să mai vorbesc Domnului meu. Poate se vor găsi acolo douăzeci!" A răspuns: "Nu o voi distruge de dragul celor douăzeci!" 32 A zis: "Să nu se mânie Domnul meu dacă voi mai vorbi o singură dată. Poate se vor găsi acolo zece!" A răspuns: "Nu o voi nimici de dragul celor zece!"
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 137(138),1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 (R.: cf. 3a)
R.: Ascultă-mă, Doamne, când strig către tine!


1 Te laud, Doamne, din toată inima,
pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele.
Îţi cânt înaintea îngerilor.
2a Mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.


2bc Laud numele tău pentru îndurarea şi adevărul tău,
căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea cuvintelor tale.
3 În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat,
m-ai îmbărbătat şi sufletul mi l-ai întărit. R.


6 Oricât de sus ar fi Domnul, el îl vede pe cel umil
şi îl recunoaşte din depărtare pe cel mândru.
7ab Chiar dacă trebuie să trec printr-o mare strâmtorare,
tu mă faci să trăiesc, în ciuda mâniei duşmanilor mei. R.


7c Tu îţi întinzi mâna şi dreapta ta mă mântuieşte.
8 Domnul va duce la bun sfârşit
ceea ce a început pentru mine.
Doamne, bunătatea ta este veşnică.
Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale! R.


LECTURA A II-A
Dumnezeu v-a readus la viaţă împreună cu el, iertându-vă toate nelegiurile.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 2,12-14
Fraţilor, înmormântaţi fiind împreună cu el prin Botez, aţi şi fost înviaţi, prin credinţă, împreună cu el, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, cel care l-a înviat pe el din morţi. 13 Pe voi, care eraţi morţi pentru nelegiuirile şi necircumcizia trupului vostru, v-a readus la viaţă împreună cu el, iertându-vă toate nelegiurile. 14 El a şters documentul cu poruncile care erau împotriva voastră şi l-a anulat pironindu-l pe cruce.
Cuvântul Domnului


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Rom 8,15
(Aleluia) Nu aţi primit un Duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, ci aţi primit Duhul înfierii prin care strigăm: "Abba, Tată!" (Aleluia)


EVANGHELIA
Cereţi şi vi se va da!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,1-13
În acel timp, Isus se afla într-un loc oarecare şi se ruga. Când a terminat, unul dintre discipolii săi i-a spus: "Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum Ioan i-a învăţat pe discipolii lui". 2 Atunci le-a zis: "Când vă rugaţi, spuneţi: «Tată, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta! 3 Dă-ne nouă în fiecare zi pâinea cea de toate zilele 4 şi iartă-ne păcatele noastre pentru că şi noi iertăm oricui ne greşeşte; şi nu ne duce în ispită!»" 5 Apoi le-a spus: "Dacă unul dintre voi are un prieten şi merge la el la miezul nopţii şi-i spune: «Prietene, împrumută-mi trei pâini 6 pentru că un prieten al meu a sosit la mine dintr-o călătorie şi nu am ce să-i pun înainte!», 7 dacă celălalt dinăuntru, răspunzând, îi zice: «Nu mă deranja; uşa este deja închisă şi copiii sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau», 8 vă spun, chiar dacă nu se va scula să-i dea pentru că îi este prieten, pentru insistenţa lui se va scula şi-i va da ceea ce are nevoie. 9 De aceea şi eu vă spun: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide! 10 Căci oricine cere primeşte; cine caută găseşte; iar celui care bate i se va deschide. 11 Care tată dintre voi, dacă fiul îi cere un peşte, îi va da în loc de peşte un şarpe, 12 sau dacă îi cere un ou, îi va da un scorpion? 13 Aşadar, dacă voi, cei care sunteţi aici, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri îl va da pe Duhul Sfânt celor care i-l cer?"
Cuvântul Domnului

Supliment
Prima lectură şi Evanghelia ne arată puterea rugăciunii. Avem mai întâi dialogul emoţionant dintre Abraham şi Dumnezeu, prin care patriarhul vrea să smulgă de la Domnul iertarea pentru Sodoma, oraşul nelegiuirilor. Pe un ton mai puţin dramatic parabola prietenului inoportun ne convinge că Dumnezeu se lasă înduplecat de o rugăciune statornică. Sfântul Paul ne învaţă că prin Botez noi suntem morţi şi înviaţi cu Cristos: crucea lui Isus ne-a dobândit iertarea păcatelor şi ne-a făcut părtaşi la viaţa sa. Acest lucru - mai mult chiar decât însăşi condiţia mizeră în care ne aflăm - justifică ascultarea rugăciunilor noastre.