sâmbătă, 23 iulie 2022
Sâmbătă din săptămâna a 16-a de peste an
SS. BRIGITTA, călug., patroană a Europei; Ezechiel, profet

lecturi: Gal 2,19-20; Ps 33; In 15,1-8

psaltire: P; culoare: alb

Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine.
Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. (sau Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!)
Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult.

Liturghie proprie, Gloria, prefaţă pentru sfinţi

Gândul zilei
"Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine". (Gal 2,20)
Sărbătorim sfânta patroană a popoarelor europene. A trăit o viaţă cufundată complet în iubirea lui Isus, motiv pentru care ea este un exemplu nu numai pentru unele persoane, ci şi pentru popoare întregi. Nu există o viaţă socială mai frumoasă şi mai plină de bucurie decât cea care în fiecare moment face referire la Fiul lui Dumnezeu.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 2,19-20
Fraţilor, de fapt, prin Lege, eu am murit pentru Lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Cristos. 20 Aşadar, nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi ceea ce trăiesc acum în trup, trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pentru mine.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R.: 2a sau 9a)
R.: Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme.
sau:
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!


2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.


4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.


6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor acoperi de ruşine!
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.


8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.


10 Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el!
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,9b.5b
(Aleluia) "Rămâneţi în iubirea mea, spune Domnul. Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe". (Aleluia)


EVANGHELIA
Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,1-8
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: "Eu sunt viţa cea adevărată, iar Tatăl meu este viticultorul. 2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, el o înlătură şi oricare aduce rod, o curăţă ca să aducă şi mai mult rod. 3 Voi sunteţi deja curaţi datorită cuvântului pe care vi l-am spus. 4 Rămâneţi în mine şi eu în voi! După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot la fel nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult, pentru că fără mine nu puteţi face nimic. 6 Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară, la fel ca mlădiţa, şi se usucă; se adună, se aruncă în foc şi arde. 7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, orice voiţi, cereţi şi vi se va face! 8 În aceasta a fost glorificat Tatăl meu, ca să aduceţi rod şi să fiţi discipolii mei".
Cuvântul Domnului

Supliment
Căsătorită la 13 ani cu un senior suedez numit Ulf, Brigitta (1303-1373) devine mamă a opt copii. La întoarcerea dintr-un pelerinaj la Compostella, Ulf moare (1344); Brigitta trăieşte apoi în sărăcie şi rugăciune. Primeşte revelaţii care-i dau lumini asupra misterului patimii, o fac să lucreze pentru împăcarea regilor creştini şi să-l preseze pe Papa să părăsească Avignonul pentru a se reîntoarce la Roma. Venită la Roma pentru anul sfânt 1350, lucrează aici, pentru a obţine aprobarea Ordinului "Sfântul Mântuitor", pe care sfânta Ecaterina de Suedia îl organizase după moartea mamei sale. A scris multe lucrări în care şi-a descris experienţa mistică.