vineri, 22 iulie 2022
Vineri din săptămâna a 16-a de peste an
SF. MARIA MAGDALENA

lecturi: Ct 3,1-4a 2Cor 5,14-17); Ps 62; In 20,1-2.11-18

psaltire: P; culoare: alb

L-am găsit pe iubitul inimii mele. (Acum nu-l mai cunoaştem pe Cristos după trup.)
Sufletul meu e însetat de tine, Doamne Dumnezeul meu.
Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?

Liturghie proprie, Gloria, prefaţă proprie

Gândul zilei
"Du-te la fraţii mei şi spune-le: «Mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru»". (In 20,17)
Isus vorbeşte cu Maria Magdalena, care îşi şterge lacrimile. Nu o întâlneşte pentru a-i face plăcere, ci pentru a-i da o misiune. Va trebui să meargă la ucenici cu un mesaj, chiar dacă ei o vor considera ca una care visează cu ochii deschişi. Mesajul lui Isus este minunat, este evanghelia sintetizată. Tatăl lui Isus este al nostru, iar Isus va fi de acum una cu el. Pentru aceasta a înviat.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I*
L-am găsit pe iubitul inimii mele.
Citire din Cântarea Cântărilor 3,1-4a
Aşa spune mireasa: "În pat, în timpul nopţilor, l-am căutat pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu: l-am căutat, dar nu l-am găsit. 2 M-am ridicat şi am înconjurat cetatea, pe străzi şi în pieţe l-am căutat pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu: l-am căutat, dar nu l-am găsit. 3 M-au găsit străjerii care înconjoară cetatea şi i-am întrebat: «L-aţi văzut pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu?» 4a Abia trecusem de ei şi l-am găsit pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu".
Cuvântul Domnului


* sau, la alegere:

LECTURA I
Acum nu-l mai cunoaştem pe Cristos după trup.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,14-17
Fraţilor, iubirea lui Cristos ne constrânge pe noi, care judecăm că unul singur a murit pentru toţi şi, ca atare, toţi au murit. 15 El a murit pentru toţi, pentru ca toţi cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei. 16 Astfel, de acum înainte, noi nu mai cunoaştem pe nimeni după trup şi, dacă l-am cunoscut pe Cristos după trup, acum nu-l mai cunoaştem astfel. 17 Deci, dacă cineva este în Cristos, este o creatură nouă: cele vechi au trecut; iată, au devenit noi!
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)
R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne Dumnezeul meu.


2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine,
pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.


3 Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi mărirea ta.
4 Îndurarea este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.


5 Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând al tău nume.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.


8 Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Sufletul meu se alipeşte de tine
şi dreapta ta mă susţine. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Spune-ne, Marie, ce-ai văzut pe cale? Am văzut mormântul lui Cristos cel viu şi gloria Celui Înviat. (Aleluia)


EVANGHELIA
Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,1-2.11-18
În prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe când mai era încă întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt şi a văzut că piatra fusese luată de la mormânt. 2 Atunci, a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt discipol, pe care îl iubea Isus, şi le-a spus: "L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus". 11 Maria stătea lângă mormânt, afară, şi plângea. În timp ce plângea, s-a aplecat spre mormânt 12 şi a văzut doi îngeri în haine albe care stăteau în locul unde zăcuse trupul lui Isus, unul la cap şi altul la picioare. 13 Ei i-au zis: "Femeie, de ce plângi?" Ea le-a spus: "L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au pus". 14 Spunând acestea, s-a întors şi l-a văzut pe Isus stând în picioare, dar nu ştia că este Isus. 15 Isus i-a zis: "Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?" Ea, crezând că este grădinarul, i-a spus: "Domnule, dacă tu l-ai dus, spune-mi unde l-ai pus şi eu îl voi lua!" 16 Isus i-a zis: "Maria!" Ea, întorcându-se, i-a spus în evreieşte: "Rabbuni!" - care înseamnă "Învăţătorule!" 17 Isus i-a zis: "Nu mă reţine, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl, dar du-te la fraţii mei şi spune-le: «Mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru!»" 18 Maria Magdalena a venit la discipoli şi le-a vestit că l-a văzut pe Domnul şi că el i-a spus acestea.
Cuvântul Domnului

Supliment
Maria Magdalena îl urmează pe Isus din Galileea până la înălţare. Spre deosebire de imaginea creată prin confuzia istorică cu sora Martei sau cu femeia păcătoasă, viaţa Mariei Magdalena prezintă comori de credinţă, dărnicie, slujire umilă, iubire statornică faţă de "Rabbuni" şi de Maria, mama lui. Când apostolii stăteau ascunşi de frica iudeilor, ea, împreună cu alte femei evlavioase, îl urmează de aproape pe Învăţătorul iubit şi îi veghează sfârşitul. În dimineaţa zilei a treia aleargă singură la mormânt şi rămâne înspăimântată când vede mormântul gol. Isus înviat o trimite să comunice apostolilor marele mister; ea este apostolul apostolilor. După o veche tradiţie grecească ar fi mers la Efes, unde a murit.