joi, 21 iulie 2022
Joi din săptămâna a 16-a de peste an
Sf. Laurenţiu din Brindisi, pr. înv. *

lecturi: Ier 2,1-3.7-8.12-13; Ps 35; Mt 13,10-17

psaltire: IV; culoare: verde (alb)

M-au părăsit pe mine, izvorul de apă vie şi şi-au săpat rezervoare sparte.
La tine, Doamne, este izvorul vieţii!
Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi misterele împărăţiei cerurilor, dar lor nu le-a fost dat.

Liturghie la alegere, prefaţă comună
ARCB: Ss. Marin, Teodot şi Sedofa din Tomis, m. *

Gândul zilei
"Celui care are i se va da şi-i va prisosi". (Mt 13,12)
Isus le răspunde discipolilor care nu înţeleg de ce el vorbeşte în parabole. Cu aceste parabole toată lumea înţelege ceva, dar numai cei care îl iubesc pot înţelege că vorbeşte despre el, se face cunoscut, iar astfel îl descoperă pe Tatăl.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
M-au părăsit pe mine, izvorul de apă vie şi şi-au săpat rezervoare sparte.
Citire din cartea profetului Ieremia 2,1-3.7-8.12-13
Cuvântul Domnului a fost către mine: "Mergi şi strigă în auzul Ierusalimului: «Aşa vorbeşte Domnul: ‘Îmi amintesc de tine, de gingăşia tinereţii tale, de iubirea de când erai logodită, când veneai după mine în pustiu, într-un ţinut nesemănat. 3 Israel era sfânt pentru Domnul, primiţia roadelor sale; toţi cei care mâncau din ea se făceau vinovaţi, răul venea asupra lor'»" - oracolul Domnului. 7 "Eu v-am adus într-o ţară ca o grădină ca să mâncaţi roadele şi bunătăţile ei; dar voi aţi venit şi aţi profanat ţara mea şi aţi făcut moştenirea mea abominabilă. 8 Preoţii nu au mai spus: «Unde este Domnul?» Cei care se ocupă cu legea nu m-au cunoscut, păstorii s-au revoltat împotriva mea, profeţii au profeţit prin Baal şi au mers după cei care nu le erau de folos. 12 Uimiţi-vă, cerurilor, pentru asta şi îngroziţi-vă ca niciodată - oracolul Domnului! 13 Căci poporul meu a făcut două rele: m-au părăsit pe mine, izvorul de apă vie, ca să-şi sape cisterne, cisterne crăpate, care nu pot să ţină apă".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 35(36),6-7ab.8-9.10-11 (R.: 10a)
R.: La tine, Doamne, este izvorul vieţii!


6 Îndurarea ta, Doamne, este până la ceruri
şi până la nori, fidelitatea ta.
7ab Dreptatea ta este ca munţii lui Dumnezeu
şi judecăţile tale sunt ca abisul cel mare. R.


8 Cât de minunată este îndurarea ta, Dumnezeule!
Fiii oamenilor îşi găsesc adăpost la umbra aripilor tale.
9 Se satură din belşugul casei tale,
tu îi adăpi din şuvoaiele desfătărilor tale. R.


10 Căci la tine este izvorul vieţii
şi în lumina ta vom vedea lumina.
11 Ţine îndurarea ta pentru cei care te cunosc
şi dreptatea ta, pentru cei curaţi cu inima! R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)


EVANGHELIA
Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi misterele împărăţiei cerurilor, dar lor nu le-a fost dat.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,10-17
În acel timp, apropiindu-se, discipolii i-au spus lui Isus: "De ce le vorbeşti în parabole?" 11 Iar el răspunzând, le-a zis: "Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi misterele împărăţiei cerurilor, dar lor nu le-a fost dat, 12 căci celui care are i se va da şi-i va prisosi, iar celui care nu are i se va lua şi ceea ce are. 13 De aceea le vorbesc în parabole, ca văzând să nu vadă şi auzind să nu audă, nici să nu înţeleagă 14 şi să se împlinească profeţia lui Isaia, care spune: «De ascultat veţi asculta, dar nu veţi înţelege şi de privit veţi privi, dar nu veţi vedea. 15 Căci inima acestui popor a devenit insensibilă, urechile lor cu greu aud, iar ochii şi i-au închis ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima şi să se întoarcă, iar eu să-i vindec». 16 Însă fericiţi sunt ochii voştri pentru că văd şi urechile voastre pentru că aud! 17 Adevăr vă spun: mulţi profeţi şi drepţi au dorit să vadă ceea ce vedeţi şi n-au văzut şi să audă ce auziţi şi n-au auzit".
Cuvântul Domnului

Supliment
Putem să primim mesajul lui Isus sau să-l refuzăm. Mulţimea se împarte. Conform lui Matei, parabolele dau modul de alegere între aceste două posibilităţi. Ucenicii reprezintă pe cei care-l primesc pe Isus şi îi înţeleg parabolele pentru că fac voinţa Tatălui. Sunt cei simpli cărora Dumnezeu le-a descoperit misterele împărăţiei.