miercuri, 20 iulie 2022
Miercuri din săptămâna a 16-a de peste an
Ss. Apolinar, ep. m. *; Ilie, profet; Aurel, ep.

lecturi: Ier 1,1.4-10; Ps 70; Mt 13,1-9

psaltire: IV; culoare: verde (roşu)

Vreau să fac din tine un profet pentru popoare.
Gura mea va vesti în toate zilele, dreptatea şi mântuirea ta, Doamne.
Sămânţa a căzut în pământ bun şi a dat rod.

Liturghie la alegere, prefaţă comună
ARCB: Sf. Ilie, profet *

Gândul zilei
"El s-a urcat în barcă şi toată mulţimea stătea pe ţărm". (Mt 13,2)
Isus ştie să acţioneze şi se îngrijeşte ca oamenii să îl poată auzi, toţi în acelaşi mod. Iată-l în barcă, aşa că nimeni nu aleargă să-l atingă. Şi cuvintele sale se revarsă peste toată lumea, ca mana şi prepeliţele în deşert, unde Moise a condus poporul. Cuvintele lui Isus sunt hrană, sunt un dar din cer!

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Vreau să fac din tine un profet pentru popoare.
Citire din carte profetului Ieremia 1,1.4-10
Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul dintre preoţii din Anatot, din ţinutul lui Beniamin. 4 Cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 5 "Mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoşteam. Mai înainte de a fi ieşit din pântece, te-am consacrat şi te-am pus profet pentru popoare". 6 Dar eu am spus: "Ah, Doamne Dumnezeule, iată, eu nu ştiu să vorbesc, pentru că sunt un copil!" 7 Dar Domnul mi-a zis: "Nu spune: «Sunt un copil», căci vei merge la toţi cei la care te voi trimite şi vei vorbi tot ceea ce îţi voi porunci. 8 Nu-ţi fie teamă dinaintea lor, căci eu sunt cu tine ca să te scap" - oracolul Domnului. 9 Domnul şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Domnul mi-a zis: "Iată, am pus cuvintele mele în gura ta! 10 Vezi, te stabilesc astăzi peste popoare şi peste domnii, ca să smulgi şi să dărâmi, să distrugi şi să dobori, să construieşti şi să plantezi".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 70(71),1-2.3-4a.5-6ab.15 şi 17 (R. 15a)
R.: Gura mea va vesti în toate zilele, dreptatea şi mântuirea ta, Doamne.


1 În tine, Doamne, mi-am căutat refugiul,
să nu fiu nicicând făcut de ruşine!
2 În dreptatea ta, eliberează-mă şi scapă-mă,
pleacă-ţi urechea spre mine şi mântuieşte-mă! R.


3 Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu,
spre care mi-ai poruncit să merg mereu, ca să mă mântuieşti,
pentru că numai tu eşti stânca mea şi cetatea mea de apărare.
4a Scapă-mă, Dumnezeule, din mâna celui fără de lege! R.


5 Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea,
Doamne, în tine mi-am pus încrederea din copilărie.
6ab În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele,
încă din sânul mamei mele,
tu ai fost ocrotitorul meu. R.


15 Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea şi mântuirea ta,
chiar dacă nu cunosc al lor număr.
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din tinereţe,
iar eu fac cunoscute şi acum minunile tale. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Lc 8,11
(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu; Cristos este semănătorul; cine l-a aflat pe Cristos va trăi în veci. (Aleluia)


EVANGHELIA
Sămânţa a căzut în pământ bun şi a dat rod.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,1-9
În ziua aceea, ieşind Isus din casă, s-a aşezat pe ţărmul mării. S-a adunat lângă el o mulţime atât de mare, încât el s-a urcat să se aşeze în barcă şi toată mulţimea stătea pe ţărm, 3 iar el le spunea multe în parabole: "Iată, semănătorul a ieşit să semene! 4 Şi, în timp ce semăna, o parte a căzut de-a lungul drumului. Au venit păsările cerului şi au mâncat-o. 5 O altă parte a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult, şi îndată a răsărit pentru că nu avea pământ adânc; 6 iar când soarele a răsărit, s-a veştejit şi, pentru că nu avea rădăcină, s-a uscat. 7 O altă parte a căzut între spini. Spinii, crescând, au înăbuşit-o. 8 Iar alta a căzut în pământ bun şi a dat rod: care o sută, care şaizeci, care treizeci. 9 Cine are urechi, să asculte!"
Cuvântul Domnului

Supliment
Roadele predicii lui Isus par destul de puţine. Indiferenţa şi refuzul apar frecvent. În acest context parabola semănătorului îşi capătă toată importanţa sa. Este o chemare la încredere şi la entuziasm: recolta finală va fi măreaţă.