marţi, 19 iulie 2022
Marţi din săptămâna a 16-a de peste an
Ss. Epafra, ep. m.; Macrina, călug.

lecturi: Mih 7,14-15.18-20; Ps 84; Mt 12,46-50

psaltire: IV; culoare: verde

Aruncă, Doamne, în adâncul mării toate păcatele noastre!
Arată-ne, Doamne, îndurarea ta!
Întinzându-şi mâna spre discipolii săi, a spus: "Iată mama mea şi fraţii mei!"

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Vei arunca în adâncurile mării toate păcatele lor". (Mih 7,19)
Nu există un Dumnezeu mai bun decât al nostru, ne spune Miheia. De fapt, niciun dumnezeu nu aruncă păcatele închinătorilor săi pe fundul mării, mai degrabă toţi zeii sunt gata să pedepsească. Numai Dumnezeul nostru cunoaşte iubirea pentru ai lui, chiar dacă sunt slabi şi incapabili să-l imite. Acesta este motivul pentru care trebuie să facem totul pentru a-l asculta şi a ne supune lui, aşa cum ne îndeamnă Isus astăzi.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Aruncă, Doamne, în adâncul mării toate păcatele noastre!
Citire din cartea profetului Miheia 7,14-15.18-20
Păstoreşte-ţi cu toiagul tău poporul, turma moştenirii tale, care locuieşte singuratică în pădurea din mijlocul Carmelului! Să pască în Basan şi în Galaad ca în zilele de odinioară! 15 Ca în zilele ieşirii tale din ţara Egiptului, fă-ne să vedem fapte minunate! 18 Care Dumnezeu este ca tine, care suporţi nelegiuirea şi treci peste răzvrătirea restului moştenirii tale? Nu-şi ţine pe veci mânia, pentru că iubeşte îndurarea. 19 Se va întoarce şi se va îndura de noi, va şterge nelegiuirile noastre. Vei arunca în adâncurile mării toate păcatele lor. 20 Vei arăta fidelitate faţă de Iacob şi bunătate faţă de Abraham, aşa cum le-ai jurat părinţilor noştri în zilele de demult.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),2-4.5-6.7-8 (R.: 8a)
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta!


2 Doamne, tu ai fost binevoitor cu ţara ta,
i-ai adus înapoi pe cei captivi ai lui Iacob.
3 Ai iertat nelegiuirea poporului tău,
i-ai acoperit toate păcatele;
4 ţi-ai potolit toată furia
şi te-ai întors de la mânia ta aprinsă. R.


5 Întoarce-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,
şi îndepărtează indignarea ta de la noi!
6 Oare vei continua în veac să fii mâniat pe noi,
vei ţine mânie din generaţie în generaţie? R.


7 Nu te vei întoarce oare să ne dai viaţă,
pentru ca poporul tău să se bucure în tine?
8 Arată-ne, Doamne, îndurarea ta
şi dă-ne mântuirea ta! R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23ab
(Aleluia) "Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el". (Aleluia)


EVANGHELIA
Întinzându-şi mâna spre discipolii săi, a spus: "Iată mama mea şi fraţii mei!"
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,46-50
În acel timp, pe când Isus mai vorbea încă mulţimilor, iată că mama şi fraţii lui stăteau afară, căutând să-i vorbească! 47 Atunci i-a spus cineva: "Iată, mama şi fraţii tăi stau afară şi vor să-ţi vorbească!" 48 Dar el, răspunzând, i-a zis celui care îi vorbise: "Cine este mama mea şi cine sunt fraţii mei?" 49 Şi, întinzându-şi mâna asupra discipolii săi, a spus: "Iată mama mea şi fraţii mei! 50 Căci oricine face voinţa Tatălui meu din ceruri, acela îmi este şi frate şi soră şi mamă".
Cuvântul Domnului

Supliment
A fi printre aceia care-l ascultă pe Isus pentru a împlini voinţa Tatălui, înseamnă a înţelege cu mintea şi a pricepe cu inima, a angaja ochii şi urechile pentru a asculta şi a contempla realitatea divină şi pe cea umană; înseamnă a îngenunchea pentru rugăciune, a mişca gura şi urechile pentru a acţiona... A împlini voinţa Tatălui angajează omul în totalitatea sa.