luni, 18 iulie 2022
Luni din săptămâna a 16-a de peste an
Ss. Frederic, ep.; Emilian din Durostorum, m.

lecturi: Mih 6,1-4.6-8; Ps 49; Mt 12,38-42

psaltire: IV; culoare: verde

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce îţi cere Domnul.
Celui care merge pe calea cea dreaptă îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.
Regina din Sud se va ridica la judecată cu generaţia aceasta.

Liturghie la alegere, prefaţă comună
ARCB: Sf. Fecioară Maria a Libertăţii şi Sf. Emilian din Durostorum, m. **

Gândul zilei
"... să iubeşti îndurarea şi să umbli în umilinţă cu Dumnezeul tău". (Mih 6,8)
Acesta este sfatul pe care profetul îl dă oamenilor, care vor să fie plăcuţi Domnului şi să se bucure de legământul său. Aceasta este ceea ce Isus însuşi trăieşte şi învaţă, este ceea ce aşteaptă de la fiecare. Cu iubire şi smerenie ne lasă să înţelegem că vine de la Dumnezeu. Nu avem nevoie de alte garanţii. Cei smeriţi înţeleg şi se convertesc, la fel ca păgânii din Ninive care îl ascultă pe Iona, chiar dacă acest lucru nu a fost atât de umil şi nici măcar de milostiv.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce îţi cere Domnul.
Citire din cartea profetului Miheia 6,1-4.6-8
Ascultă ceea ce Domnul spune: "Ridică-te şi ceartă-te cu munţii, şi să asculte colinele glasul tău!" 2 Ascultaţi, munţilor, cearta Domnului şi voi, temelii veşnice ale pământului! Pentru că Domnul are un proces împotriva poporului său, vrea să-l certe pe Israel. 3 "Poporul meu, ce ţi-am făcut şi cu ce te-am obosit? Răspunde-mi! 4 Căci te-am făcut să ieşi din ţara Egiptului, te-am răscumpărat din casa sclavilor; i-am trimis înaintea ta pe Moise, pe Aaron şi pe Miriam. 6 Cu ce voi veni în întâmpinarea Domnului şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Oare voi veni înaintea lui cu arderi de tot şi cu viţei de un an? 7 Oare îi plac Domnului miile de berbeci şi zecile de mii de râuri de untdelemn? Îl voi da eu pe întâiul meu născut pentru nelegiuirea mea, pe rodul pântecelui meu, pentru păcatul sufletului meu? 8 Ţi s-a făcut cunoscut, omule, ce este bine şi ceea ce caută Domnul de la tine: nimic altceva decât să împlineşti judecata, să iubeşti îndurarea şi să umbli în umilinţă cu Dumnezeul tău".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 49(50),5-6.8-9.16bc-17.21ab şi 23 (R.: 23b)
R.: Celui care merge pe calea cea dreaptă îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.


5 "Adunaţi-i înaintea mea pe credincioşii mei,
pe cei care, prin jertfă, au încheiat alianţa cu mine!"
6 Cerurile vor face cunoscută dreptatea lui,
căci însuşi Dumnezeu este judecătorul. R.


8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc,
pentru că arderile tale de tot
sunt pururi înaintea mea. R.


16bc Pentru ce vorbeşti despre poruncile mele
şi alianţa mea este pe buzele tale,
17 de vreme ce urăşti disciplina mea
şi cuvintele mele le arunci la spate? R.


21ab Iată, ai făcut acestea, iar eu să tac?
Îţi închipui că eu sunt ca tine?
23 Cine aduce jertfă de laudă, acela mă cinsteşte;
cel care merge pe calea cea dreaptă
îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ps 94(95),8ab
(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile voastre, ci ascultaţi glasul Domnului! (Aleluia)


EVANGHELIA
Regina din Sud se va ridica la judecată cu generaţia aceasta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,38-42
În acel timp, unii dintre cărturari şi farisei i-au spus lui Isus: "Învăţătorule, vrem să vedem un semn de la tine". 39 Dar, răspunzând, Isus le-a zis: "Această generaţie rea şi adulteră cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona profetul: 40 aşa cum Iona a fost trei zile şi trei nopţi în burta peştelui, tot aşa Fiul Omului va fi trei zile şi trei nopţi în inima pământului. 41 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu această generaţie şi o vor condamna, pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona; şi, iată, aici unul mai mare decât Iona! 42 Regina din Sud se va ridica la judecată cu această generaţie şi o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon; şi, iată, aici unul mai mare decât Solomon".
Cuvântul Domnului

Supliment
Fariseii şi învăţătorii legii îi cer lui Isus să arate semne ulterioare în prezenţa lor. Isus îi dojeneşte aspru pentru atitudinea lor de refuz care contrastează cu cea demonstrată de locuitorii din Ninive care au dat ascultare invitaţiei lui Dumnezeu şi s-au convertit. El refuză să le arate un nou semn şi indică în învierea sa semnul definitiv. Însuşi Isus este semnul pe care ei îl cer, pentru că el este mai mare decât Iona.