duminică, 17 iulie 2022
† DUMINICA a 16-a de peste an
Ss. Alexie, cerşetor; Marcelina, fc.

lecturi: Gen 18,1-10a; Ps 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42

psaltire: IV; culoare: verde

Doamne, dacă am aflat bunăvoinţă în ochii tăi, nu trece fără să te opreşti la slujitorul tău!
Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.
Vă vestesc misterul ascuns de veacuri şi de generaţii, dar acum descoperit sfinţilor săi.
L-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. Maria a ales partea cea bună.

Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţă duminicală

Gândul zilei
"Stând la picioarele Domnului, asculta". (Lc 10,39)
Ai înţeles deja: este Maria, sora Martei. Îl iubeşte pe Isus într-un mod potrivit: în primul rând îl ascultă şi aşteaptă de la el indicaţiile pentru acţiunea sa. Primul pas al iubirii este să asculţi, al doilea este să pui în practică. Cine face invers, se iubeşte doar pe sine.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Doamne, dacă am aflat bunăvoinţă în ochii tăi, nu trece fără să te opreşti la slujitorul tău!
Citire din cartea Genezei 18,1-10a
În zilele acelea, Domnul i s-a arătat lui Abraham la terebinţii din Mambre, pe când el şedea la intrarea în cort, în timpul arşiţei zilei. 2 Şi-a ridicat ochii, a privit şi, iată, trei bărbaţi stăteau în picioare aproape de el. I-a văzut şi a alergat de la intrarea în cort ca să-i întâmpine şi s-a prosternat până la pământ 3 şi a zis: "Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, nu trece pe lângă slujitorul tău! 4 Să se aducă puţină apă! Vă veţi putea spăla picioarele şi să vă întindeţi sub copac. 5 Eu voi lua o bucată de pâine ca să vă întăriţi, apoi veţi trece mai departe, de vreme ce aţi trecut pe la slujitorul vostru". Ei i-au zis: "Fă aşa cum ai spus!" 6 Abraham s-a dus în grabă la Sara, în cort, şi i-a zis: "Ia repede trei măsuri din făina aleasă, frământă şi fă turte!" 7 Abraham a alergat la cireadă, a luat un viţel fraged şi bun şi l-a dat servitorului care s-a grăbit să-l pregătească. 8 A luat unt, lapte şi viţelul pe care îl pregătise şi le-a pus înaintea lor, iar ei au mâncat în timp ce el stătea lângă ei sub copac. 9 Ei l-au întrebat: "Unde este Sara, soţia ta?" El le-a răspuns: "Iat-o, în cort!" 10a Şi a spus: Mă voi întoarce la tine la anul pe vremea aceasta şi atunci Sara, soţia ta, va avea un fiu".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 14(15),2-3a.3bc-4ab.5 (R. cf. 1a)
R.: Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.


2 Cel care umblă fără prihană,
face dreptatea şi spune adevărul din inimă;
3a cel care nu calomniază cu limba. R.


3bc Nu face rău semenului său,
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
4ab În ochii săi, cel nelegiuit e vrednic de dispreţ,
dar îi cinsteşte pe cei care se tem de Domnul. R.


5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă
şi nu ia mită împotriva celui fără vină.
Cel care face acestea
nu se va clătina în veci! R.


LECTURA A II-A
Vă vestesc misterul ascuns de veacuri şi de generaţii, dar acum descoperit sfinţilor săi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,24-28
Fraţilor, acum mă bucur în pătimirile mele pentru voi şi împlinesc ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos în trupul meu pentru trupul său, care este Biserica, 25 căreia i-am devenit slujitor după misiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, 26 misterul ascuns de veacuri şi de generaţii, dar acum descoperit sfinţilor săi, 27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia gloriei acestui mister între neamuri, adică Cristos în voi, speranţa gloriei. 28 Pe el îl proclamăm îndemnând pe orice om şi învăţând pe orice om în toată înţelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârşit în Cristos.
Cuvântul Domnului


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Lc 8,15
(Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună şi aduc roade întru răbdare. (Aleluia)


EVANGHELIA
L-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. Maria a ales partea cea bună.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42
În acel timp au intrat într-un sat. O femeie cu numele de Marta l-a primit pe Isus în casa ei. 39 Aceasta avea o soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. 40 Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei. Venind la el, i-a zis: "Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!" 41 Domnul, răspunzând, i-a zis: "Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi, 42 însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată".
Cuvântul Domnului

Supliment
În prima lectură ni se relatează cum Abraham a oferit ospitalitate lui Dumnezeu care îl vizitează sub înfăţişarea unui călător. Evanghelia ni-l arată pe Isus în vizită la Marta şi Maria, în casa lor din Betania. În ambele cazuri vizita Domnului este un izvor de binecuvântare pentru cei care l-au primit. Sfântul Paul ne arată cât de intim e unit cu Cristos, a cărui pătimire o continuă în propriul său trup; astfel se identifică şi cu Biserica al cărui mister îl predică. Primindu-l pe Cristos în suflet şi unindu-ne cu el în suferinţă, noi atragem binecuvântarea lui Dumnezeu şi harul mântuirii asupra noastră şi a întregii Biserici, asupra lumii.