sâmbătă, 16 iulie 2022
Sâmbătă din săptămâna a 15-a de peste an
Sf. Fecioară Maria de pe Muntele Carmel *

lecturi: Mih 2,1-5; Ps 9; Mt 12,14-21

psaltire: III; culoare: verde (alb)

Tânjesc după câmpii şi le jefuiesc, după case şi le iau.
Nu uita, Doamne, de cei sărmani ai tăi!
Le poruncea să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia.

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Neamurile îşi vor pune speranţa în numele lui". (Mt 12,21)
Astfel se încheie lungul fragment din Isaia pe care Matei îl propune ascultării noastre pentru a ne ajuta să înţelegem cine este Isus. El este slujitorul lui Dumnezeu, iubit de el, purtător al Duhului său oamenilor. Pentru aceasta a făcut minuni şi a vorbit cu blândeţe şi pentru aceasta i s-au opus cei care aveau interese materiale şi s-au prefăcut că îl iubesc pe Dumnezeu.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Tânjesc după câmpii şi le jefuiesc, după case şi le iau.
Citire din cartea profetului Miheia 2,1-5
Vai de cei care plănuiesc înşelăciune şi de cei care înfăptuiesc răul în paturile lor! La lumina dimineţii o fac, căci este în puterea mâinii lor. 2 Tânjesc după câmpii şi le jefuiesc, după case şi le iau. Îi oprimă pe cel viteaz şi casa lui, pe fiecare şi proprietatea lui. 3 De aceea, aşa spune Domnul: "Iată, eu fac planuri împotriva acestei familii rele de la care nu vă îndepărtaţi grumajii! Nu veţi umbla cu capul sus, pentru că este un timp rău. 4 În ziua aceea, se va înălţa împotriva voastră un proverb, se va face plângere şi se va spune: «Câmpiile sunt ruinate, partea de moştenire a poporului meu este schimbată. Cum va fi îndepărtat de la mine! El a împărţit câmpiile noastre celui rebel». 5 De aceea, nu va mai fi pentru tine cine să arunce funia la sorţi în adunarea Domnului".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 9B(10),1-2.3-4.7-8.14 (R.: 12b)
R.: Nu uita, Doamne, de cei sărmani ai tăi!


1(22) Pentru ce, Doamne, stai departe,
de ce te ascunzi la vreme de strâmtorare?
2(23) Cel nelegiuit, în mândria lui, îl asupreşte pe cel sărman,
care cade în cursele pe care acesta i le întinde. R.


3(24) Căci nelegiuitul se laudă în dorinţa sufletului său,
iar cel lacom de câştig se consideră binecuvântat de Domnul
4(25) Cel nelegiuit îl dispreţuieşte cu aroganţă pe Domnul:
"Nu va căuta Dumnezeu; nu este Dumnezeu!"
Acestea sunt toate gândurile lui. R.


7(28) Gura lui e plină de blesteme, de înşelăciune şi asuprire;
sub limba lui este silnicie şi nedreptate.
8(29) Stă la pândă după tufişuri,
ca să-l ucidă, din ascunzători, pe cel nevinovat. R.


14(35) Dar tu vezi, tu iei în seamă truda şi indignarea
şi le iei în mâinile tale.
În tine se abandonează cel nenorocit;
tu îl ajuţi pe cel orfan. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 5,19
(Aleluia) Dumnezeu era în Cristos împăcând lumea cu sine şi punând în noi cuvântul reconcilierii. (Aleluia)


EVANGHELIA
Le poruncea să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,14-21
În acel timp, fariseii, ieşind, au ţinut sfat împotriva lui Isus ca să-l dea la moarte. 15 Dar Isus, ştiind aceasta, a plecat de acolo. Mulţi l-au urmat, iar el i-a vindecat pe toţi 16 şi le poruncea cu asprime să nu-l facă cunoscut, 17 ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice: 18 "Iată servitorul meu pe care l-am ales, iubitul meu, în care sufletul meu îşi află plăcerea! Voi pune Duhul meu peste el şi el va vesti popoarelor judecata. 19 Nu se va certa, nici nu va striga şi nici nu va auzi cineva glasul lui pe drumuri. 20 Trestia frântă nu o va strivi, iar fitilul care fumegă nu-l va stinge până ce nu va duce judecata la victorie, 21 iar neamurile îşi vor pune speranţa în numele lui".
Cuvântul Domnului

Supliment
Isus a denunţat, a depăşit şi a eliminat din rădăcină orice tip de violenţă. Cu el, omenirea a învăţat să lupte împotriva opresiunii, să-i privească pe oameni ca fraţi şi să-i slujească. Isus este speranţă de pace pentru naţiuni.