vineri, 15 iulie 2022
Vineri din săptămâna a 15-a de peste an
Ss. Bonaventura, ep. înv. **; Vladimir

lecturi: Is 38,1-6.21-22.7-8; Ps Is 38,10c.11.12.16; Mt 12,1-8

psaltire: P; culoare: alb

Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile.
Tu ai salvat viaţa mea de la groapa pierzării.
Fiul Omului este stăpânul sâmbetei.

Liturghie proprie, prefaţă pentru sfinţi
Lecţionarul sfinţilor: Ef 3,14-19: Să cunoaşteţi iubirea infinită a lui Cristos; Ps 118: Învaţă-mă, Doamne, hotărârile tale; Mt 23,8-12: Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru!

Gândul zilei
"Fiul Omului este stăpânul sâmbetei". (Mt 12,8)
Isus ştie că este trimis de Tatăl să ne dezvăluie iubirea sa şi să ne-o dea. El este cel care desăvârşeşte iubirea pe care Dumnezeu şi-a exprimat-o deja dându-ne preceptele sale. Norma Sabatului a fost un act de iubire, pentru a-i ajuta pe oameni să-l aştepte pe Mesia. Acum că el a venit, el este norma; el este cel pe care vrem să-l ascultăm şi căruia vrem să ne supunem, pentru a putea să ne bucurăm pe deplin.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile.
Citire din cartea profetului Isaia 38,1-6.21-22.7-8
În zilele acelea, Ezechia s-a îmbolnăvit de moarte. Isaia, fiul lui Amoţ, profetul, a venit la el şi i-a zis: "Aşa vorbeşte Domnul: «Dă dispoziţii casei tale, căci tu vei muri şi nu vei mai trăi!»" 2 Ezechia şi-a întors faţa către perete şi s-a rugat Domnului 3 şi a spus: "Te rog, Doamne, adu-ţi aminte că am umblat înaintea ta în adevăr şi cu inimă neprihănită şi am făcut ce este bine în ochii tăi!" Şi Ezechia a plâns mult. 4 Atunci, cuvântul Domnului i-a fost adresat lui Isaia: 5 "Du-te şi spune-i lui Ezechia: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui David, tatăl tău: ‘Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată, adaug la zilele tale încă cincisprezece ani! 6 Te voi elibera pe tine şi cetatea aceasta din mâna regelui Asiriei şi voi apăra cetatea aceasta'»". 21 Isaia zisese: "Să se ia o turtă de smochine, să se pună peste rană şi va trăi!" 22 Iar Ezechia spusese: "Care este semnul că mă voi urca la casa Domnului?" 7 Isaia i-a răspuns: "Acesta este pentru tine semnul din partea Domnului că va împlini Domnul cuvântul pe care l-a rostit: 8 iată, voi da înapoi umbra treptelor care coboară cu soarele pe cadranul lui Ahaz cu zece trepte". Şi s-a întors soarele cu zece trepte pe cadranul pe care coborâse.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Is 38,10ab.10c-11.12abcd.16 (R.: 17b)
R.: Tu ai salvat viaţa mea de la groapa pierzării.


10ab Am zis: "La jumătatea zilelor mele
voi merge la porţile locuinţei morţilor. R.


10c Sunt pedepsit pentru restul anilor mei".
11 Am zis: "Nu-l voi mai vedea pe Domnul
pe pământul celor vii;
nu voi mai vedea pe nimeni printre locuitorii lumii. R.


12abcd Locuinţa mea e smulsă şi aruncată de la mine
ca o colibă de păstori.
A înfăşurat viaţa mea ca un ţesător
şi m-a scos din urzeală. R.


16 Domnul este deasupra lor: ei vor trăi.
Tot ceea ce este în ele este viaţa sufletului meu.
Vindecă-mă şi dă-mi viaţă!" R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,27
(Aleluia) "Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc, iar ele mă urmează". (Aleluia)


EVANGHELIA
Fiul Omului este stăpânul sâmbetei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,1-8
În acel timp, Isus trecea printre lanuri de grâu într-o sâmbătă. Discipolilor săi le era foame şi au început să rupă spice şi să le mănânce. 2 Dar fariseii, când au văzut, i-au spus: "Iată, discipolii tăi fac ceea ce nu este permis să facă în zi de sâmbătă!" 3 Atunci le-a zis: "Nu aţi citit ce a făcut David când le era foame, lui şi celor care erau cu el: 4 cum a intrat în casa lui Dumnezeu şi au mâncat pâinile punerii înainte pe care nu aveau voie să le mănânce nici el, nici cei care erau cu el, decât numai preoţii? 5 Sau nu aţi citit în Lege că în zi de sâmbătă preoţii încalcă sâmbăta în templu şi sunt nevinovaţi? 6 Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul! 7 Dacă aţi şti ce înseamnă: «Îndurare vreau, şi nu jertfă», nu i-aţi fi condamnat pe cei nevinovaţi. 8 Căci Fiul Omului este stăpânul sâmbetei".
Cuvântul Domnului

Supliment
Giovanni Didanza (1218-1274) ia numele de Bonaventura când intră în ordinul franciscan. S-a născut la Bognoreggio, în Toscana. A studiat filozofia şi teologia la Paris. Ca profesor, a predat confraţilor săi. Ajunge ministru general la 36 de ani. Pentru el cuvântul lui Dumnezeu este unica lumină care dă adevărata ştiinţă. Doctrina spirituală conţinută în tratatele sale i-au adus titlul de doctor serafic. Cardinal-episcop de Albano, el a murit în timpul Conciliului de la Lyon (15 iulie 1274). Cea mai cunoscută operă este: Itinerarium mentis in Deum (Drumul sufletului către Dumnezeu). "Nu este suficientă citirea fără participarea inimii; nu ajunge speculaţia fără evlavie; ştiinţa fără dragoste; inteligenţa fără umilinţă, munca fără har": aici este programul şi secretul vieţii sale, a unei vieţi pline de bucurie şi pace.