joi, 14 iulie 2022
Joi din săptămâna a 15-a de peste an
Sf. Camil de Lellis, pr. *

lecturi: Is 26,7-9.12.16-19; Ps 101; Mt 11,28-30

psaltire: III; culoare: verde (alb)

Cei care zac în pulberea pământului se vor trezi şi vor tresălta de bucurie.
Domnul din ceruri se îngrijeşte de poporul său.
Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima.

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"În strâmtorare ei te-au căutat". (Is 26,16)
Drepţii sunt cei care se gândesc la tine, Tată, când suferă. Suferinţa nu-ţi abandonează niciodată săracii, pentru că sărăcia îi face să muncească din greu şi nu îi apără de abuzurile celor care se simt superiori. Îţi mulţumesc că l-ai trimis pe Isus, la care pot merge pentru a fi întărit şi să-mi recapăt curajul.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Cei care zac în pulberea pământului se vor trezi şi vor tresălta de bucurie.
Citire din cartea profetului Isaia 26,7-9.12.16-19
Cărarea celui drept este dreaptă; tu, Cel Drept, nivelezi calea celui drept. Da, pe calea judecăţilor tale, ne-am pus speranţa în tine. Dorinţa sufletului este numele tău şi amintirea ta. 9 Sufletul meu te doreşte noaptea şi duhul meu te caută înlăuntrul meu. Căci atunci când judecăţile tale sunt împlinite pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea. 12 Doamne, tu vei stabili pentru noi pacea, căci chiar toate lucrările noastre tu le-ai făcut să fie pentru noi. 16 Doamne, în strâmtorare ei te-au căutat, neliniştea celui oprimat este corecţia ta pentru ei. 17 Cum se zvârcoleşte şi strigă cea însărcinată în durerea ei când se apropie să nască, la fel am fost şi noi înaintea ta, Doamne. 18 Am zămislit, ne-am zvârcolit ca ea, dar am dat naştere la vânt. Mântuire nu am făcut pe pământ şi locuitori ai lumii nu s-au născut. 19 Cei morţi ai tăi vor trăi, cadavrele se vor ridica. Treziţi-vă şi strigaţi de bucurie, voi cei care zaceţi în ţărână! Căci roua ta este ca roua de dimineaţă, iar pământul îi va da afară pe cei din locuinţa umbrelor.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 101(102),13-14ab şi 15.16-18.19-21 (R.: cf. 20b)
R.: Domnul din ceruri se îngrijeşte de poporul său.


13 Tu, Doamne, rămâi în veci
şi amintirea ta dăinuie din generaţie în generaţie.
14ab Tu te vei ridica şi te vei îndura de Sion,
căci este timpul să-ţi arăţi îndurarea.
15 Iată, servitorii tăi îndrăgesc pietrele lui
şi le este milă de ruinele sale! R.


16 Toate popoarele se vor teme de numele Domnului
şi toţi regii pământului, de mărirea sa,
17 pentru că Domnul a reconstruit Sionul
şi s-a arătat în mărirea lui.
18 El ia aminte la rugăciunea celor lipsiţi
şi nu dispreţuieşte rugăciunea lor. R.


19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile următoare
şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul;
20 pentru că el a privit din înălţimi, din sanctuarul său;
Domnul s-a uitat din cer asupra pământului,
21 ca să asculte suspinul celor închişi
şi pentru a-i elibera pe cei condamnaţi la moarte. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 11,28
(Aleluia) "Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă", spune Domnul. (Aleluia)


EVANGHELIA
Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,28-30
În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a zis: "Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă! 29 Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este uşoară".
Cuvântul Domnului

Supliment
Celor 613 prescrieri ale rabinilor şi cazuisticii relative, le este opusă "povara uşoară" a lui Isus. Legea sa, cea a iubirii, ne cere un efort, dar ne face să ne simţim în pace. Există multe cruci în viaţă, dar singura care dă mântuire este cea a iubirii. Şi, oricât de grea ar fi, se transformă într-o povară uşoară şi eliberatoare.