miercuri, 13 iulie 2022
Miercuri din săptămâna a 15-a de peste an
Ss. Henric, împ. *; Eugen, ep.

lecturi: Is 10,5-7.13-16; Ps 93; Mt 11,25-27

psaltire: III; culoare: verde (alb)

Oare se laudă securea în faţa celui ce taie cu ea?
Domnul nu-l abandonează pe poporul său.
Ai ascuns acestea celor înţelepţi şi învăţaţi şi le-ai descoperit celor mici.

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi". (Mt 11,25)
Isus admiră modul de a acţiona al Tatălui. Înţelepţii şi învăţaţii se laudă şi se consideră mari în faţa altora: nu există loc în ei pentru înţelepciunea lui Dumnezeu, care este curată, blândă, umilă. Pe de altă parte, oamenii mici şi simpli care nu au nicio rezistenţă în inima lor o pot primi. Eşti printre ei? Cu siguranţă că da! Sper să fiu şi eu printre aceştia...

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Oare se laudă securea în faţa celui ce taie cu ea?
Citire din cartea profetului Isaia 10,5-7.13-16
Aşa vorbeşte Domnul: "Vai de Asiria, toiagul mâniei mele! Nuiaua din mâna lor este indignarea mea. 6 Am trimis-o la un neam făţarnic şi-i voi ordona împotriva poporului mâniei mele, ca să-i prădeze, să-i jefuiască şi să-i facă un loc de călcat cu picioarele ca noroiul de pe drumuri. 7 Dar ea nu gândeşte aşa şi în inima ei nu plănuieşte astfel, ci în inima sa este să nimicească şi să distrugă nu puţine popoare". 13 Căci regele Asiriei a zis: "Prin puterea mâinii mele am făcut-o şi prin înţelepciunea mea - pentru că sunt priceput - am mutat hotarele popoarelor, le-am prădat depozitele şi, ca un viteaz, i-am dat jos pe cei care şedeau pe tronuri; 14 ca la un cuib a ajuns mâna mea la bogăţiile popoarelor şi cum strânge cineva ouăle părăsite, aşa am strâns eu tot pământul şi nu a fost nimeni care să bată din aripi sau să-şi deschidă gura şi să ciripească. 15 Se laudă oare securea împotriva celui care o foloseşte? Se făleşte fierăstrăul împotriva celui care-l mânuieşte? Ca şi cum nuiaua l-ar mişca pe cel care o ridică! Ca şi cum toiagul s-ar ridica de parcă nu ar fi lemn!" 16 De aceea, Domnul Dumnezeul Sabaot va trimite slăbiciune între cei puternici ai lui şi, sub măreţia lui, va aprinde o ardere ca arderea focului.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 93(94),5-6.7-8.9-10.14-15 (R.: 14a)
R.: Domnul nu-l abandonează pe poporul său.


5 Calcă în picioare poporul tău, Doamne,
şi umilesc moştenirea ta.
6 Îi ucid pe văduvă şi pe cel străin
şi-l dau la moarte pe cel orfan. R.


7 Şi spun: "Domnul nu vede,
Dumnezeul lui Iacob nu înţelege!"
8 Înţelegeţi voi, voi cei lipsiţi de minte din popor!
Când veţi deveni înţelepţi, voi, cei fără minte? R.


9 Cel care a plantat urechea oare nu aude?
Cel care a modelat ochiul oare nu vede?
10 Cel care învaţă neamurile oare nu pedepseşte,
el, care a dat omului cunoaşterea? R.


14 Pentru că Domnul nu-l abandonează pe poporul său
şi nu părăseşte moştenirea sa.
15 Se va face judecată după dreptate
şi după ea vor tinde toţi cei drepţi cu inima. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)


EVANGHELIA
Ai ascuns acestea celor înţelepţi şi învăţaţi şi le-ai descoperit celor mici.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,25-27
În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a zis: "Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. 26 Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta. 27 Toate mi-au fost date de Tatăl meu şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul decât Tatăl, nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze".
Cuvântul Domnului

Supliment
Două dispoziţii posibile ale sufletului: închiderea în propriile convingeri personale până acolo încât să nu reuşeşti să-l recunoşti pe Dumnezeu în noutatea adusă de Cristos, sau simplitatea inimii necesară pentru a primi o nouă manifestare a lui Dumnezeu şi a cuvântului său. Credinţa este un dar gratuit al iubirii Tatălui.