marţi, 12 iulie 2022
Marţi din săptămâna a 15-a de peste an
Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.

lecturi: Is 7,1-9; Ps 47; Mt 11,20-24

psaltire: III; culoare: verde

Dacă nu veţi crede, nu veţi putea rezista.
Doamne Dumnezeul nostru, tu eşti tăria noastră!
În ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Dacă nu credeţi, nu veţi rezista!" (Is 7,9)
Profetul vrea să-l asigure pe regele Ahaz de prezenţa lui Dumnezeu, care poate birui pe duşmanii care uneltesc împotriva păcii. Cu toate acestea, el trebuie să-l avertizeze, deoarece regele are încredere în puterea soldaţilor şi nu are credinţă. El preferă să caute aliaţi printre alţi regi. Pentru a te bucura de ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să te încredinţezi numai lui şi să-l asculţi.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Dacă nu veţi crede, nu veţi putea rezista.
Citire din cartea profetului Isaia 7,1-9
În zilele lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, regele lui Iuda, au urcat Rezin, regele din Aram, şi Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, la Ierusalim ca să facă război cu el, dar nu au putut să lupte împotriva lui. 2 I s-a spus casei lui David: "Aram s-a aliat cu Efraim. A tremurat inima lui şi inima poporului său cum tremură copacii pădurii înaintea vântului". 3 Dar Domnul i-a zis lui Isaia: "Ieşiţi în întâmpinarea lui Ahaz, tu şi fiul tău, Şear-Iaşub, la capătul canalului cisternei de sus, pe drumul spre Câmpul Înălbitorului, 4 şi spune-i: «Ai grijă să fii liniştit! Nu-ţi fie frică şi inima ta să nu se teamă de aceste două rămăşiţe de tăciuni care fumegă: de furia lui Rezin şi a lui Aram şi de cea a fiului lui Remalia, 5 chiar dacă au plănuit răul împotriva ta Aram, Efraim şi fiul lui Remalia, zicând: 6 ‘Să urcăm împotriva lui Iuda, să-l hărţuim şi să-l împărţim între noi! Să-l punem ca rege în ea pe fiul lui Tabeel!'»" 7 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: "Nu se va împlini şi nu va fi! 8 Căci capitala din Aram este Damasc şi Rezin, căpetenia Damascului. Încă şaizeci şi cinci de ani şi Efraim va înceta să fie popor. 9 Samaria este capitala lui Efraim, şi căpetenia Samariei este fiul lui Remalia. Dacă nu credeţi, nu veţi rezista!"
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 47(48),2-3a.3b-4.5-6.7-8 (R.: cf. 9d)
R.: Doamne Dumnezeul nostru, tu eşti tăria noastră!


2 Mare este Domnul şi vrednic de toată lauda
în cetatea Dumnezeului nostru.
3a Muntele său cel sfânt este cea mai frumoasă înălţime,
bucuria întregului pământ. R.


3b Muntele Sion, în partea de miazănoapte,
este cetatea marelui rege.
4 Dumnezeu, în palatele sale,
este cunoscut ca un loc de refugiu. R.


5 Căci, iată, regii s-au aliat,
au înaintat împreună;
6 dar abia au văzut, şi au rămas înmărmuriţi,
cuprinşi de groază, au luat-o la fugă. R.


7 I-a apucat tremuratul acolo,
dureri ca ale celei ce naşte.
8 A fost ca vântul de la răsărit
care sfărâmă corăbiile din Tarşiş. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ps 94(95),8ab
(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile voastre, ci ascultaţi glasul Domnului! (Aleluia)


EVANGHELIA
În ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,20-24
În acel timp, Isus a început să mustre cetăţile în care au avut loc cele mai multe minuni ale sale, pentru că nu s-au convertit: 21 "Vai ţie, Corazin, vai ţie, Betsaida! Căci, dacă s-ar fi făcut în Tir şi în Sidon minunile făcute în voi, de mult ar fi făcut pocăinţă în sac şi cenuşă. 22 De aceea, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. 23 Şi tu, Cafarnaum, oare vei fi înălţat până la cer? Până în iad te vei prăbuşi! Căci, dacă minunile care au fost făcute în tine ar fi fost săvârşite în Sodoma, ea ar fi rămas până în ziua de astăzi. 24 De aceea vă spun: în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru pământul Sodomei decât pentru tine".
Cuvântul Domnului

Supliment
Corazin, Betsaida şi Cafarnaum, lângă lacul Tiberiadei, erau trei oraşe în care Isus a ţinut adesea discursuri şi a făcut multe minuni. Dar ele nu s-au convertit. Locuitorii acestora, închişi în ei înşişi şi interesaţi de lucrurile materiale, nu l-au ascultat pe Dumnezeu care le era aproape şi frate. Reproşul care le este adresat pare să fie un avertisment pentru comunitatea creştină; de fapt, şi ea cunoaşte semnele lui Isus şi îi ascultă cuvântul.