luni, 11 iulie 2022
Luni din săptămâna a 15-a de peste an
SS. BENEDICT, abate, patron al Europei; Olga, regină

lecturi: Prov 2,1-9; Ps 33; Mt 19,27-29

psaltire: P; culoare: alb

Pleacă-ţi inima spre înţelegere!
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!
Voi, care m-aţi urmat, veţi primi însutit şi veţi moşteni viaţa veşnică.

Liturghie proprie, Gloria, prefaţă pentru sfinţi

Gândul zilei
"Domnul dă înţelepciunea". (Prov 2,6)
Acest cuvânt ne ajută să ne gândim la Sfântul Benedict, a cărui sărbătoare o celebrăm. De ce apelăm la mijlocirea lui? El a căutat cuvântul lui Dumnezeu şi a primit înţelepciune, o înţelepciune care l-a făcut să fie binecuvântare pentru multe popoare. Ca apostolii, şi el a lăsat totul pentru a-l urma pe Domnul şi de la el a primit harul de a ajuta mulţimile.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Pleacă-ţi inima spre înţelegere!
Citire din cartea Proverbelor 2,1-9
Fiule, dacă primeşti cuvintele mele, şi păstrezi la tine poruncile mele, 2 dacă asculţi cu urechea înţelepciunea şi dacă-ţi pleci inima spre înţelegere, 3 ba, mai mult, dacă vei striga după pricepere şi dacă-ţi vei înălţa glasul după înţelegere, 4 dacă o vei căuta ca pe argint şi dacă te vei interesa ca de comori, 5 atunci vei pricepe teama de Domnul şi vei afla cunoaşterea lui Dumnezeu. 6 Căci Domnul dă înţelepciunea, din gura lui ies cunoaşterea şi înţelegerea. 7 El rezervă pentru cei drepţi succesul, este scut pentru cei care umblă în neprihănire. 8 Păzeşte căile judecăţii şi ocroteşte drumul celor pioşi ai săi. 9 Atunci vei pricepe dreptatea şi judecata, nepărtinirea, pe orice cale a binelui.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R.: 9a);
R.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!


2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.


4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.


6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor acoperi de ruşine!
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.


8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută refugiu în el! R.


10 Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el!
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,3
(Aleluia) Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)


EVANGHELIA
Voi, care m-aţi urmat, veţi primi însutit şi veţi moşteni viaţa veşnică.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,27-29
În acel timp, Petru, luând cuvântul, i-a zis lui Isus: "Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat! Deci care va fi partea noastră?" 28 Dar Isus le-a zis: "Adevăr vă spun că voi, care m-aţi urmat, la reînnoirea tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tronul gloriei sale, veţi sta şi voi pe douăsprezece tronuri, ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 29 Şi oricine va fi părăsit case sau fraţi sau surori, sau tată sau mamă, sau soţie sau copii, sau ogoare pentru numele meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică".
Cuvântul Domnului

Supliment
Benedict (480-547) s-a născut la Nursia, în Umbria. Student la Roma, condamnă societatea coruptă din timpul său, se retrage în singurătatea de la Subiaco pentru a-l căuta pe Dumnezeu şi a trăi sub privirea sa. Viaţa sa atrage discipoli şi în jurul lui se formează o comunitate. Obligat să părăsească Subiaco, îşi mută comunitatea la Monte-Cassino. Aici scrie o regulă, în care sintetizează tradiţiile monastice anterioare, pentru care a fost numit părintele monahismului occidental. Călugărul benedictin îl caută pe Dumnezeu şi răspândeşte pacea prin rugăciune şi muncă în cadrul unei comunităţi, sub conducerea unui părinte spiritual, abatele. A murit la 21 martie 547, însă chiar din secolul al VIII-lea amintirea lui era celebrată în multe regiuni la 11 iulie.