sâmbătă, 9 iulie 2022
Sâmbătă din săptămâna a 14-a de peste an
Ss. Augustin Zhao Rong, pr. şi 119 îns., m. *; Veronica Giuliani, fc.

lecturi: Is 6,1-8; Ps 92; Mt 10,24-33

psaltire: II; culoare: verde (roşu)

Sunt un om cu buze necurate şi ochii mei l-au văzut pe regele, Domnul Sabaot!
Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate.
Nu vă temeţi de cei care ucid trupul.

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Ceea ce eu vă spun în întuneric spuneţi la lumină". (Mt 10,27)
Îl ascultăm pe Isus în taina inimii noastre şi în tăcerea bisericii sau a camerei noastre. Dar ceea ce ne face să înţelegem nu este rezervat pentru noi, este pentru toată lumea. Este o bogăţie pentru fiecare om, cel mai frumos dar pe care îl putem oferi celor pe care îi iubim şi sunt iubiţi de el.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Sunt un om cu buze necurate şi ochii mei l-au văzut pe regele, Domnul Sabaot!
Citire din cartea profetului Isaia 6,1-8
În anul morţii regelui Ozia, l-am văzut pe Domnul şezând pe un tron înalt şi ridicat, iar poalele mantiei lui umpleau templul. 2 Serafimi stăteau deasupra lui; fiecare avea câte şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două zburau. 3 Strigau unul către altul şi ziceau: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Sabaot! Plin este tot pământul de mărirea lui!" 4 Se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna, iar casa s-a umplut de fum. 5 Şi am zis: "Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, iar ochii mei l-au văzut pe rege, pe Domnul Sabaot!" 6 Dar unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. 7 Mi-a atins gura şi a zis: "Iată, atingându-se acesta de buzele tale, vinovăţia şi păcatul tău sunt acoperite!" 8 Am auzit glasul Domnului, zicând: "Pe cine voi trimite şi cine va merge pentru noi?" Iar eu am răspuns: "Iată-mă, trimite-mă pe mine!"
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 92(93),1ab.1c-2.5 (R.: 1a)
R.: Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate.


1ab Domnul stăpâneşte
îmbrăcat în maiestate,
Domnul s-a îmbrăcat,
s-a încins cu putere. R.


1c A pus pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine.
2 Din vremuri străvechi este aşezat tronul tău de domnie:
tu eşti din veşnicie! R.


5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate,
sfinţenia împodobeşte casa ta, Doamne,
în vecii vecilor. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 1Pt 4,14
(Aleluia) Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, pentru că Duhul gloriei şi al lui Dumnezeu se odihneşte peste voi! (Aleluia)


EVANGHELIA
Nu vă temeţi de cei care ucid trupul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,24-33
În acel timp, Isus le-a spus celor doisprezece: "Nu este discipolul mai presus decât învăţătorul, nici sclavul mai presus decât stăpânul său. 25 Este de ajuns discipolului să devină ca învăţătorul său, şi sclavului, ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu atât mai mult pe cei din casa lui! 26 Nu vă temeţi de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic secret care nu va fi cunoscut. 27 Ceea ce eu vă spun în întuneric spuneţi la lumină şi ceea ce vă spun la ureche predicaţi de pe acoperişuri! 28 Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul! Temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să piardă şi trupul şi sufletul în Gheenă! 29 Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? Şi niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără ştirea Tatălui vostru. 30 Vouă însă vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. 31 Aşadar, nu vă temeţi! Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii. 32 Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. 33 Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri".
Cuvântul Domnului

Supliment
Sfântul Matei insistă să prezinte misiunea indisolubil legată de persecuţie. Faptul este că misiunea nu constă în a implanta o religie de rituri, de principii morale şi de "norme", care nu creează nimănui probleme, ci în a-l vesti pe Isus şi vestea cea bună de eliberare şi de iubire universală a Tatălui. Comunităţile creştine şi Biserica, dacă sunt în sintonie cu fericirile, îşi vor atrage uşor respingerea şi chiar persecuţia celor puternici.