vineri, 8 iulie 2022
Vineri din săptămâna a 14-a de peste an
Ss. Aquila şi Priscilla, soţi m.

lecturi: Os 14,2-10; Ps 50; Mt 10,16-23

psaltire: II; culoare: verde

Nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre: Dumnezeul nostru!
Gura mea va vesti, Doamne, pe vecie lauda ta!
Nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi.

Liturghie la alegere, prefaţă comună
ARCB: Ss. Epictet şi Astion, m. **

Gândul zilei
"Fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii!" (Mt 10,16)
Isus continuă să-i instruiască pe ai săi. Când vor fi printre oameni, fără el, vor fi ca "mieii printre lupi". Există violenţă şi egoism în lume, ei trebuie să-şi amintească asta. Nu se vor comporta la fel. Vor fi prudenţi, pentru a evita ca dispreţul şi duşmănia să le blocheze vestirea, dar nu vor evita să-şi arate bucuria pentru a atrage sufletele către Domnul.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre: Dumnezeul nostru!
Citire din cartea profetului Osea 14,2-10
Aşa spune Domnul: "Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta! 3 Aduceţi cu voi cuvinte potrivite şi întoarceţi-vă la Domnul! Spuneţi-i: «Îndepărtează toată nelegiuirea, primeşte ceea ce este bun şi-ţi vom aduce în schimb roadele buzelor noastre! 4 Asiria nu ne va mântui, pe cai nu vom mai călări şi nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre: «Dumnezeul nostru. Căci numai în tine află orfanul îndurare». 5 Le voi vindeca apostazia, îi voi iubi de bunăvoie, căci mânia mea s-a îndepărtat de la ei. 6 Voi fi ca roua pentru Israel; el va răsări ca un crin şi-şi va întinde rădăcinile ca Libanul. 7 Ramurile lui se vor întinde şi va fi ca măslinul frumuseţea lui, iar mireasma lui, ca a Libanului. 8 Se vor întoarce şi vor locui la umbra lui; vor fi ca grâul şi vor răsări ca viţa-de-vie, şi amintirea lor va fi ca a vinului din Liban. 9 Efraim, ce am eu de a face cu idolii? Îi voi răspunde şi voi privi la el. Eu sunt ca un chiparos verde, datorită mie se găseşte rodul tău. 10 Cine este înţelept să priceapă, iar cine pricepe să recunoască acestea: căile Domnului sunt drepte şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei nelegiuiţi se poticnesc pe ele!"
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.8-9.12-13.14 şi 17 (R.: 17b)
R.: Gura mea va vesti, Doamne, pe vecie lauda ta!


3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.


8 Iată, ţie îţi place adevărul în adâncul inimii,
fă deci să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!
9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat,
spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada! R.


12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu!
13 Nu mă alunga de la faţa ta
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine! R.


14 Dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor!
17 Doamne, deschide-mi buzele
şi gura mea va vesti lauda ta! R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 16,13a; 14,26b
(Aleluia) "Când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu", spune Domnul. (Aleluia)


EVANGHELIA
Nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,16-23
În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: "Iată, eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi, aşadar, înţelepţi ca şerpii şi simpli ca porumbeii! 17 Fiţi atenţi la oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor şi vă vor biciui în sinagogile lor! 18 Şi veţi fi duşi, din cauza mea, înaintea guvernanţilor şi a regilor ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor. 19 Când veţi fi daţi pe mâna lor, nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi, 20 pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi! 21 Frate pe frate va da la moarte şi tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Şi veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu. Însă, cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit. 23 Când vă vor persecuta într-o cetate, fugiţi în alta, căci adevăr vă spun, nu veţi termina cetăţile lui Israel până când va veni Fiul Omului".
Cuvântul Domnului

Supliment
Continuă învăţăturile pentru misiune. Sfântul Matei reuneşte şi amestecă acum cuvinte şi fraze ale altor discursuri ale lui Isus. În afară de aceasta, el scrie după experienţa persecuţiei. Ucenicul va trebui să trăiască cu simplitate şi prudenţă; el va fi călăuzit la aceasta de către Duhul Sfânt şi de către cuvânt. Totul constă în curăţia inimii, în claritate, în obiective şi în har.