joi, 7 iulie 2022
Joi din săptămâna a 14-a de peste an
Fer. Benedict al XI-lea, pp.

lecturi: Os 11,1-4.8c-9; Ps 79; Mt 10,7-15

psaltire: II; culoare: verde

Inima se zvârcoleşte în mine.
Fă să strălucească faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!
În dar aţi primit, în dar să daţi.

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Eu sunt Dumnezeu, Cel Sfânt în mijlocul tău". (Os 11,9)
Dumnezeu continuă să se facă cunoscut poporului său ca fiind cel care îl iubeşte, cel în care poporul poate avea încredere orbeşte şi cel căruia i se pot încredinţa fără teamă. Aşa vor face şi ucenicii lui Isus atunci când vor întâlni oamenii, trebuie să aibă cuvinte de pace şi sentimente complet dezinteresate.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Inima se zvârcoleşte în mine.
Citire din cartea profetului Osea 11,1-4.8c-9
Aşa spune Domnul: "Când era tânăr Israel, îl iubeam şi din Egipt l-am chemat pe fiul meu. 2 Dar cu cât mai mult îi chemam, cu atât mai mult mergeau după ei: Baalilor le aduceau jertfe şi idolilor le ardeau tămâie. 3 Eu l-am învăţat pe Efraim să meargă; ei îl luau pe braţele lor şi nu au cunoscut că eu i-am vindecat. 4 Cu legături omeneşti îi trăgeam, cu corzi de iubire. Am fost pentru ei precum cei care îi ridică jugul pe umeri, deşi eu mă înclinam asupra lor ca să-i hrănesc. 8c Inima se întoarce în mine şi măruntaiele mele se încălzesc împreună. 9 Nu voi face după mânia mea aprinsă, nu-l voi nimici pe Efraim, pentru că eu sunt Dumnezeu, şi nu om, Cel Sfânt în mijlocul tău: nu voi veni împotriva cetăţii".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 79(80),2 şi 3b.15-16 (R.: 4b)
R.: Fă să strălucească faţa ta, Doamne, şi vom fi mântuiţi!


2 Păstor al lui Israel, ascultă,
tu, care-l călăuzeşti pe Iosif ca pe o turmă,
tu, care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta!
3b Vino să ne mântuieşti! R.


15 Dumnezeul Sabaot, întoarce-te!
Priveşte din cer şi vezi, vizitează via aceasta!
16 Ocroteşte ceea ce a plantat dreapta ta
şi pe fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine! R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mc 1,15b
(Aleluia) "S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu! Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie", spune Domnul! (Aleluia)


EVANGHELIA
În dar aţi primit, în dar să daţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,7-15
În acel timp, Isus le-a spus: "Mergând, predicaţi: «S-a apropiat împărăţia cerurilor»! 8 Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli! În dar aţi primit, în dar să daţi. 9 Nu luaţi nici aur, nici argint, nici ban la brâu, 10 nici desagă pentru drum, nici două tunici, nici încălţăminte şi nici toiag, pentru că cine lucrează are dreptul la hrană! 11 Când intraţi într-o cetate sau într-un sat, interesaţi-vă cine este om vrednic şi rămâneţi acolo până când plecaţi! 12 Intrând în casă, salutaţi! 13 Şi, dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei; însă dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi! 14 Dacă cineva nu vă primeşte şi nu ascultă cuvintele voastre, ieşind din casa şi din cetatea aceea, scuturaţi praful de pe picioarele voastre! 15 Adevăr vă spun: mai uşor va fi în ziua judecăţii pentru Sodoma şi Gomora decât pentru cetatea aceea".
Cuvântul Domnului

Supliment
Ucenicii trimişi în misiune trebuie să plece cu bagaj uşor, să fie total disponibili. Misiunea lor este aceeaşi ca a lui Isus. Trebuie să fie însoţiţi de aceleaşi semne. Trebuie să aibă aceeaşi dispoziţie sufletească: să dea şi să se dea. Să dea gratuit ceea ce a fost primit în dar: chemarea apostolică, cunoaşterea evangheliei, puterea de a vindeca şi de a face binele, pacea.