miercuri, 6 iulie 2022
Miercuri din săptămâna a 14-a de peste an
Sf. Maria Goretti, fc. m. *

lecturi: Os 10,1-3.7-8.12; Ps 104; Mt 10,1-7

psaltire: II; culoare: verde (roşu)

Este timpulul de a-l căuta pe Domnul.
Căutaţi fără încetare faţa lui Dumnezeu. (sau Aleluia.)
Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel!

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Este timpul de a-l căuta pe Domnul". (Os 10,12)
Oamenii caută întotdeauna mângâiere şi ajutor de la alţii, chiar şi de la cei care urmează idoli şi idolatrii. Ce ajutor vor primi? Profetul vrea să îi scutească pe oameni de iluzii şi dezamăgiri: este timpul să începem să căutăm pe cine nu ne dezamăgeşte! Singurul este Domnul.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Este timpul de a-l căuta pe Domnul.
Citire din cartea profetului Osea 10,1-3.7-8.12
Israel era o vie mănoasă, care făcea roade din belşug. Cu cât se înmulţeau roadele, cu atât el înmulţea altarele; cu cât era mai bun pământul, cu atât mai mult înfrumuseţau stelele. 2 Inima lor este împărţită: s-au făcut vinovaţi. Dar el le va sfărâma altarele şi le va distruge stelele. 3 Acum ei zic: "Nu avem rege, căci nu ne-am temut de Domnul: ce poate să facă regele pentru noi?" 7 A încetat Samaria, iar regele ei este ca spuma la suprafaţa apei. 8 Vor fi distruse înălţimile din Aven, păcatul lui Israel; spini şi mărăcini vor creşte pe altarele lor. Vor spune munţilor "Acoperiţi-ne!", şi dealurilor, "Cădeţi peste noi!" 12 Semănaţi pentru voi în dreptate şi veţi secera cu bunătate. Desţeleniţi pentru voi un teren nou! Este timpul de a-l căuta pe Domnul până când va veni să plouă dreptatea pentru voi.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 4b)
R.: Căutaţi fără încetare faţa lui Dumnezeu.
sau:
Aleluia.


2 Cântaţi-i, cântaţi psalmi!
Meditaţi la toate minunile sale!
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.


4 Căutaţi-l pe Domnul şi ajutorul lui,
căutaţi întotdeauna faţa lui!
5 Aduceţi-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut,
de minunile sale şi de judecăţile gurii sale! R.


6 Voi, descendenţii lui Abraham, slujitorul lui,
voi, copiii lui Iacob, aleşii lui!
7 El, Domnul, este Dumnezeul nostru;
judecăţile lui sunt lege pentru tot pământul. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mc 1,15b
(Aleluia) "S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie", spune Domnul! (Aleluia)


EVANGHELIA
Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,1-7
În acel timp, chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, Isus le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; 4 Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 5 Isus i-a trimis pe aceştia doisprezece, poruncindu-le: "Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în cetatea samaritenilor! 6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel! 7 Mergând, predicaţi, spunând: «S-a apropiat împărăţia cerurilor»"!
Cuvântul Domnului

Supliment
Sfântul Matei dă lista celor 12 nu în momentul în care Cristos îi cheamă, cum fac Marcu (3,16-19) şi Luca (6,14-16), ci în momentul în care îi trimite. De aceea, el pare mai sensibil la misiunea apostolilor decât la chemarea lor. În acelaşi fel comunitatea creştină este comunitate misionară, Biserică "apostolică", vestitoare permanentă şi universală a evangheliei.