marţi, 5 iulie 2022
Marţi din săptămâna a 14-a de peste an
Sf. Anton M. Zaccaria, pr. *

lecturi: Os 8,4-7.11-13; Ps 113; Mt 9,32b-38

psaltire: II; culoare: verde (alb)

Au semănat vânt şi au cules furtună.
Casa lui Israel se încrede în Domnul. (sau Aleluia.)
Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini.

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Mutul a vorbit". (Mt 9,33)
Cum poate Isus să-l facă pe mut să vorbească? Îndepărtează de la el demonul care îi ţinea gura închisă, ba chiar şi inima. Niciun demon nu vrea comuniune între noi, pentru că aceasta este situaţia în care acţionează Tatăl. După ce este alungat demonul, inima omului poate iubi şi se poate lăsa iubită.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Au semănat vânt şi au cules furtună.
Citire din cartea profetului Osea 8,4-7.11-13
Aşa vorbeşte Domnul: "Şi-au făcut regi, dar nu de la mine; şi-au făcut căpetenii, şi eu nu am ştiut. Cu argintul şi aurul lor şi-au făcut idoli, ca să fie nimiciţi. 5 Te-a respins viţelul tău, Samaria! Mânia mea se aprinde împotriva lor! Până când nu vor putea să se cureţe? 6 Căci din Israel este el: un meşteşugar l-a făcut şi el nu este Dumnezeu. Bucăţi va fi viţelul din Samaria! 7 Au semănat vânt şi au cules furtună; nu au niciun fir de grâu: dacă ar răsări, nu ar face făină. Chiar dacă ar face, ar înghiţi-o străinii. 11 Pentru că Efraim a înmulţit altarele ca să păcătuiască, altarele sunt pentru el ca să-l ducă la păcat. 12 I-am scris multe lucruri în legea mea, dar au fost socotite ca străine. 13 Preferă să jertfească jertfe şi să mănânce carne, dar Domnului nu-i place. Acum îşi va aminti de nelegiuirea lor şi va pedepsi păcatul lor: se vor întoarce în Egipt".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 113b(115),3-4.5-6.7-8.9-10 (R.: cf. 9a)
R.: Casa lui Israel se încrede în Domnul.
sau:
Aleluia.


3 Dumnezeul nostru este în ceruri
şi face tot ce-i place.
4 Idolii lor sunt argint şi aur,
lucrarea mâinilor omului. R.


5 Ei au gură, dar nu vorbesc;
au ochi, dar nu pot să vadă;
6 au urechi, dar nu aud;
au nas, dar nu pot să miroase. R.


7 Au mâini, dar nu pipăie;
au picioare, dar nu pot să meargă;
din gâtul lor nu iese niciun sunet.
8 Ca ei vor fi cei care i-au făcut
şi toţi cei care se încred în ei. R.


9 Casa lui Israel se încrede în Domnul:
el este ajutorul şi scutul lor.
10 Casa lui Aaron se încrede în Domnul:
el este ajutorul şi scutul lor. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,14
(Aleluia) "Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine". (Aleluia)


EVANGHELIA
Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,32b-38
În acel timp, iată că i-au adus un om mut posedat de diavol. 33 După ce diavolul a fost alungat, mutul a vorbit, iar mulţimile se mirau, spunând: "Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!" 34 Însă fariseii spuneau: "Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli". 35 Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă. 36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, căci erau istovite şi părăsite ca nişte oi care nu au păstor. 37 Atunci le-a spus discipolilor săi: "Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul lui!"
Cuvântul Domnului

Supliment
Lumea actuală, la fel ca Israelul din timpul lui Isus, este împărţită în credincioşi şi necredincioşi. E nevoie de persoane care, animate de puterea Duhului Sfânt, cu cuvântul în inimă şi pe buze, să arate că evanghelia continuă să fie vestea cea bună şi pentru omul timpului nostru.