luni, 4 iulie 2022
Luni din săptămâna a 14-a de peste an
Sf. Elisabeta a Portugaliei *; Ff. Piergiorgio Frassati; Maria Crocifissa Curcio, călug.

lecturi: Os 2,16.17b.18,21-22; Ps 144; Mt 9,18-26

psaltire: II; culoare: verde (alb)

Te voi logodi cu mine pentru totdeauna.
Domnul este iubitor şi plin de îndurare.
Fiica mea a murit de curând, dar vino, pune-ţi mâna peste ea şi va trăi!

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Iată, o voi ademeni, o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi la inimă!" (Os 2,16)
Profetul povesteşte diferitele etape ale iubirii lui Dumnezeu pentru poporul său. Îl tratează pe acesta aşa cum mirele încearcă să iubească mireasa ispitită de falsa iubire a amantului. "O voi ademeni", spune el, apoi "o voi conduce în pustiu şi-i voi vorbi la inimă": se va bucura de încrederea intimă, astfel încât să cunoască iubirea adevărată. Din acest motiv şi noi căutăm momente de tăcere pentru a ne bucura de încrederea Dumnezeului nostru.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Te voi logodi cu mine pentru totdeauna.
Citire din cartea profetului Osea 2,16.17b.18.21-22
Aşa spune Domnul: "De aceea, iată, o voi ademeni, o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi la inimă! 17b Ea va cânta acolo ca în zilele tinereţii ei, ca în ziua când a ieşit din ţara Egiptului. 18 În ziua aceea - oracolul Domnului - ea mă va chema «Soţul meu» şi nu-mi va mai spune «Stăpânul meu». 21 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine în dreptate, în judecată, în milostivire şi îndurare. 22 Te voi logodi cu mine în fidelitate şi-l vei cunoaşte pe Domnul".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 144(145),2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 8a)
R.: Domnul este iubitor şi plin de îndurare.


2 Te voi binecuvânta în toate zilele
şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna.
3 Domnul este mare şi preaînălţat,
măreţia lui este fără margini. R.


4 O generaţie va povesti altei generaţii lucrările tale
şi vor face cunoscute vitejiile tale.
5 Vor lăuda strălucirea măririi tale
şi vor medita la cuvintele tale minunate. R.


6 Vor povesti puterea faptelor tale înfricoşătoare
şi vor vorbi despre măreţia ta;
7 vor răspândi amintirea bunătăţii tale fără margini
şi vor striga de bucurie pentru dreptatea ta. R.


8 Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
9 Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Tim 1,10b
(Aleluia) Mântuitorul nostru Isus Cristos a nimicit moartea şi a făcut să strălucească viaţa şi nemurirea prin evanghelie. (Aleluia)


EVANGHELIA
Fiica mea a murit de curând, dar vino, pune-ţi mâna peste ea şi va trăi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,18-26
În timp ce Isus le spunea acestea, a venit un înalt funcţionar, s-a prosternat înaintea lui, zicând: "Fiica mea a murit de curând, dar vino, pune-ţi mâna peste ea şi va trăi!" 19 Isus, ridicându-se, a mers după el împreună cu discipolii săi. 20 Şi iată că o femeie care de doisprezece ani avea hemoragie, apropiindu-se din spate, i-a atins ciucurii hainei, 21 căci îşi spunea: "De mă voi atinge fie şi numai de haina lui, voi fi vindecată". 22 Întorcându-se şi văzând-o, Isus i-a zis: "Curaj, fiică, credinţa ta te-a mântuit!" Iar femeia a fost vindecată din ceasul acela. 23 Ajungând Isus la casa înaltului funcţionar şi văzând cântăreţii din fluier şi mulţimea zgomotoasă, 24 a spus: "Daţi-vă la o parte! Copila n-a murit, ci doarme". Dar ei îl luau în râs. 25 Când mulţimea a fost scoasă afară, el a intrat şi a prins-o de mână, iar copila s-a ridicat. 26 Şi s-a răspândit vestea aceasta în tot ţinutul acela.
Cuvântul Domnului

Supliment
Sfântul Matei îşi concentrează atenţia asupra rolului decisiv al credinţei. O femeie din popor este vindecată graţie credinţei sale. Un om important se apropie de Isus cu o credinţă imensă, ştiind că fiica sa era deja moartă. Este clar: atât timp cât pot continua semnele împărăţiei, credinciosul trebuie să aibă o credinţă şi o încredere în Isus egală cu aceea a acestor două personaje.