duminică, 3 iulie 2022
† DUMINICA a 14-a de peste an
Sf. Toma, ap.

lecturi: Is 66,10-14ab; Ps 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

psaltire: II; culoare: verde

Eu voi întinde peste el pacea ca un fluviu.
Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie, voi, toţi locuitorii pământului!
Eu port în trupul meu stigmatele lui Isus.
Pacea voastră va rămâne peste el.

Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefaţă duminicală

Gândul zilei
"Vindecaţi bolnavii!" (Lc 10,9)
În cele din urmă, Isus îi trimite pe ai săi ca să exercite misiunea pe care o vor continua de-a lungul secolelor. Şi aceasta este una dintre sarcinile care le-au fost încredinţate: vindecarea bolnavilor. Ei vor fi atenţi la cei mai fragili, pentru a împlini lucrarea Tatălui în fiecare om: dacă au o sănătate bună, îşi pot sluji mai uşor fraţii şi surorile. Ei au început, iar noi continuăm cu bucurie.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Eu voi întinde peste el pacea ca un fluviu.
Citire din cartea profetului Isaia 66,10-14ab
Bucuraţi-vă cu Ierusalimul şi veseliţi-vă pentru el toţi cei care îl iubiţi! Tresăltaţi de bucurie cu el toţi cei care aţi jelit pentru el! 11 Căci veţi suge şi vă veţi sătura la sânul mângâierilor sale; veţi sorbi şi vă veţi desfăta din belşugul gloriei sale. 12 Căci aşa vorbeşte Domnul: "Iată, eu voi întinde peste el pacea ca un fluviu şi gloria neamurilor, ca un râu care se revarsă. Veţi suge şi veţi fi purtaţi pe braţe şi veţi fi dezmierdaţi pe genunchi. 13 Căci aşa cum o mamă mângâie pe cineva, aşa vă voi mângâia eu. În Ierusalim veţi fi mângâiaţi". 14ab Veţi vedea şi se va bucura inima voastră şi oasele voastre vor înflori ca iarba".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 65(66),1-3a.4-5.6-7a.16 şi 20 (R.: cf. 1)
R.: Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie, voi, toţi locuitorii pământului!


1 Strigaţi de bucurie lui Dumnezeu,
voi, toţi locuitorii pământului!
2 Cântaţi gloria numelui său,
daţi-i glorie prin laudele voastre!
3a Spuneţi-i lui Dumnezeu: "Cât de minunate sunt lucrările tale!" R.


4 Tot pământul să te adore
şi să-ţi cânte ţie, să cânte al tău nume!
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!
Minunate sunt lucrările sale înaintea oamenilor. R.


6 El a prefăcut marea în pământ uscat;
şi râul a fost trecut cu piciorul:
de aceea, acolo ne-am bucurat în el.
7a El stăpâneşte pe veci cu puterea sa. R.


16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi
şi vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru al meu suflet!
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu respinge rugăciunea mea
şi nu îndepărtează de la mine îndurarea lui! R.


LECTURA A II-A
Eu port în trupul meu stigmatele lui Isus.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 6,14-18
Fraţilor, în ce mă priveşte, departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât în crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, iar eu pentru lume! 15 Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu înseamnă ceva, ci numai noua creatură. 16 Şi tuturor celor care vor urma acest îndemn şi întregului Israel al lui Dumnezeu, pace şi îndurare. 17 De acum încolo nimeni să nu-mi facă supărări, căci eu port în trupul meu stigmatele lui Isus! 18 Fraţilor, harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru! Amin!
Cuvântul Domnului


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Col 3,15a.16a
(Aleluia) Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos. Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin. (Aleluia)


EVANGHELIA*
Pacea voastră va rămâne peste el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-12.17-20
În acel timp, Domnul a ales alţi şaptezeci şi doi şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă el 2 şi le-a spus: "Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători în secerişul lui! 3 Mergeţi! Iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor! 4 Nu luaţi nici pungă, nici desagă, nici încălţăminte şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 5 În casa în care intraţi spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!» 6 Şi dacă acolo este vreun fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în casa aceea; mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa! Nu vă mutaţi din casă în casă! 8 Când intraţi într-o cetate şi vă primesc mâncaţi ceea ce este pus înaintea voastră, 9 vindecaţi bolnavii din ea şi spuneţi-le: «S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu!» 10 Dar, dacă intraţi într-o cetate şi nu vă primesc, ieşiţi în pieţele ei şi spuneţi: 11 «Chiar şi praful care s-a prins de picioarele noastre din cetatea voastră îl scuturăm împotriva voastră. Dar să ştiţi aceasta: împărăţia lui Dumnezeu este aproape!» 12 Vă spun că în ziua aceea va fi mai uşor pentru Sodoma, decât pentru cetatea aceea". 17 Întorcându-se cei şaptezeci şi doi, i-au spus cu bucurie: "Doamne, chiar şi diavolii ni se supun în numele tău". 18 El le-a spus: "L-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. 19 Iată, v-am dat puterea să călcaţi peste şerpi şi scorpioni şi peste toată puterea duşmanului şi nimic nu vă va dăuna! 20 Totuşi nu vă bucuraţi pentru aceasta - că vi se supun duhurile -, ci bucuraţi-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri!"
Cuvântul Domnului


* forma prescurtată:

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Col 3,15a.16a
(Aleluia) Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos! Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin! (Aleluia)


EVANGHELIA
Pacea voastră va rămâne peste el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-9
În acel timp, Domnul a ales alţi şaptezeci şi doi şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă el 2 şi le-a spus: "Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători în secerişul lui! 3 Mergeţi! Iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi nici pungă, nici desagă, nici încălţăminte şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 5 În casa în care intraţi spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!» 6 Şi dacă acolo este vreun fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în casa aceea; mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa! Nu vă mutaţi din casă în casă! 8 Când intraţi într-o cetate şi vă primesc mâncaţi ceea ce este pus înaintea voastră, 9 vindecaţi bolnavii din ea şi spuneţi-le: «S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu!»
Cuvântul Domnului

Supliment
După ce le-a amintit condiţiile care se cer ca cineva să poată fi apostolul său, Isus îi trimite pe cei 72 de ucenici să predice evanghelia la samariteni, prevestind astfel viitoarea evanghelizare a popoarelor păgâne. Sfântul Luca menţionează că ei s-au întors bucuroşi de succesul avut. Bucuria este atmosfera în care trăieşte sufletul consfinţit lui Cristos. Ea era arătată de profeţi ca o caracteristică a timpului mesianic. Însă această bucurie nu o putem dobândi decât prin cruce, care pentru apostol este singura mândrie. Creştinul nu poate să vadă şi să iubească lumea decât în prisma crucii lui Cristos.