sâmbătă, 2 iulie 2022
Sâmbătă din săptămâna a 13-a de peste an
Sf. Bernardin Realino, pr.

lecturi: Am 9,11-15; Ps 84; Mt 9,14-17

psaltire: I; culoare: verde

Îl voi întoarce din captivitate pe poporul meu, Israel.
Domnul Dumnezeu vorbeşte de pace întregului său popor.
Pot oare nuntaşii să plângă atât timp cât mirele este cu ei?

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Îl voi întoarce din captivitate pe poporul meu, Israel". (Am 9,14)
Profetul Amos anunţă în cele din urmă schimbarea. După pedeapsa şi convertirea poporului, ajunge împlinirea rugăciunii. Acest lucru este anunţat în evanghelie: fariseii şi ucenicii lui Ioan postesc pentru a obţine venirea lui Mesia, Mântuitorul: iată-l, a sosit! De fapt, ucenicii lui Isus nu mai postesc.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Îl voi întoarce din captivitate pe poporul meu, Israel.
Citire din cartea profetului Amos 9,11-15
Aşa spune Domnul: "În ziua aceea, voi face să se ridice cortul căzut al lui David. Voi zidi spărturile sale, ruinele le voi ridica şi îl voi reconstrui ca în zilele de odinioară, 12 ca să ia în stăpânire restul lui Edom şi toate neamurile asupra cărora este invocat numele meu - oracolul Domnului care face aceasta. 13 Iată, vin zile - oracolul Domnului - când cel care ară îl va ajunge pe cel care seceră, cel care calcă strugurii în teasc, pe cel care seamănă. Munţii vor picura vin şi colinele se vor topi. 14 Îl voi întoarce din captivitate pe poporul meu, Israel. Vor reconstrui cetăţile devastate şi vor locui; vor planta vii şi vor bea vinul lor, vor face grădini şi vor mânca fructele lor. 15 Îi voi planta în pământul lor şi nu vor mai fi smulşi din pământul lor pe care li l-am dat" - spune Domnul, Dumnezeul tău.
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9.11-12.13-14 (R.: cf. 9)
R.: Domnul Dumnezeu vorbeşte de pace întregului său popor.


9 Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
El vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi
şi celor care se întorc la el cu toată încrederea. R.


11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.


13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,27
(Aleluia) "Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc, iar ele mă urmează". (Aleluia)


EVANGHELIA
Pot oare nuntaşii să plângă atât timp cât mirele este cu ei?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,14-17
În acel timp, s-au apropiat de el discipolii lui Ioan şi i-au spus: "De ce noi şi fariseii postim mult, iar discipolii tăi nu postesc?" 15 Isus le-a spus: "Pot oare nuntaşii să plângă atât timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti. 16 Nimeni nu pune un petic dintr-o stofă nouă la o haină veche; căci peticul trage din haină şi ruptura devine mai mare. 17 Nici nu se toarnă vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile se sparg: vinul se varsă, iar burdufurile se strică. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi: astfel, amândouă se păstrează".
Cuvântul Domnului

Supliment
Isus nu consideră corect ca ai săi să postească atunci când ar trebui să se bucure pentru venirea sa (Mt 22,1-4). El oferă "vinul său nou", învaţă o doctrină nouă şi reînnoieşte semnificaţia unor învăţături vechi. Trebuie pornit de la Evanghelie pentru a înţelege Vechiul Testament în toată valoarea sa permanentă (2Cor 3,14-18).