vineri, 1 iulie 2022
Vineri din săptămâna a 13-a de peste an
Sf. Aron, fratele lui Moise

lecturi: Am 8,4-6.9-12; Ps 118; Mt 9,9-13

psaltire: I; culoare: verde

Iată, vin zile - oracolul Domnului - şi voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine şi nici sete de apă, ci de ascultarea cuvintelor Domnului!
Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.
Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. Îndurare vreau şi nu jertfă!

Liturghie la alegere, prefaţă comună

Gândul zilei
"Ascultaţi lucrul acesta: voi îl călcaţi în picioare pe cel nevoiaş". (Am 8,4)
Pe vremea profetului Amos s-a întâmplat şi acest lucru... Nu se spune că toţi cei bogaţi în bani sunt bogaţi în iubire şi compasiune. Chiar şi cei care se simt în regulă cu Dumnezeu nu sunt întotdeauna plini de compasiune. Isus a observat acest lucru când a încercat să îi facă pe toţi să guste din iubirea Tatălui. Matei a aflat acest lucru imediat, din prima zi a chemării sale.

din Calendarul "Cinci pâini de orz"

Lecturile
LECTURA I
Iată, vin zile - oracolul Domnului - şi voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine şi nici sete de apă, ci de ascultarea cuvintelor Domnului!
Citire din cartea profetului Amos 8,4-6.9-12
Ascultaţi lucrul acesta: voi îl călcaţi în picioare pe cel nevoiaş şi-i nimiciţi pe cei umili ai ţării, spunând: 5 "Când vor trece luna nouă, ca să vindem grâul, şi sabatul, ca să deschidem grânarele, să micşorăm efa şi să mărim siclul, să falsificăm balanţele spre înşelătorie; 6 să-i cumpărăm cu argint pe cei săraci, iar pe nevoiaş, cu o pereche de sandale, şi să vindem şi pleava grâului". 9 "În ziua aceea - oracolul Domnului Dumnezeu - voi face să apună soarele la amiază şi voi întuneca ţara în ziua luminoasă. 10 Voi schimba sărbătorile voastre în jale şi toate cântecele voastre, în lamentaţie. Voi face să fie sac pe toate coapsele voastre, şi chelie, pe fiecare cap. Voi face ca jalea pentru fiul unic, şi sfârşitul ei, ca o zi amară. 11 Iată, vin zile - oracolul Domnului Dumnezeu - şi voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine şi nici sete de apă, ci de ascultarea cuvintelor Domnului! 12 Vor rătăci de la mare la mare, şi de la nord la est. Vor cutreiera să caute cuvântul Domnului, dar nu-l vor găsi".
Cuvântul Domnului


PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),2 şi 10.20 şi 30.40 şi 131 (R.: Mt 4,4b)
R.: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.


2 Fericiţi sunt cei care păzesc mărturiile lui
şi-l caută din toată inima.
10 Te caut din toată inima;
nu lăsa să mă abat de la poruncile tale! R.


20 Sufletul meu se consumă întruna
de dorul judecăţilor tale.
30 Am ales calea fidelităţii,
mi-am propus să urmez judecăţile tale. R.


40 Iată, eu doresc orânduirile tale:
fă-mă să trăiesc în dreptatea ta!
131 Îmi deschid gura, căci ard de sete,
pentru că sunt însetat de poruncile tale. R.


ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 11,28
(Aleluia) "Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă", spune Domnul. (Aleluia)


EVANGHELIA
Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. Îndurare vreau şi nu jertfă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,9-13
În acel timp, plecând Isus de acolo, a văzut un om numit Matei stând la postul de vamă şi i-a spus: "Urmează-mă!" Ridicându-se, el l-a urmat. 10 Şi, pe când stătea la masă în casă, iată că mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi s-au aşezat la masă cu Isus şi cu discipolii lui! 11 Văzând aceasta, fariseii le-au spus discipolilor lui: "De ce mănâncă învăţătorul vostru împreună cu vameşii şi păcătoşii?" 12 Auzindu-i, el le-a spus: "Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii. 13 Aşadar, mergeţi şi învăţaţi ce înseamnă: «Îndurare vreau şi nu jertfă», căci nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi".
Cuvântul Domnului

Supliment
Încă o dată vedem că Isus nu a venit în primul rând pentru cei sănătoşi şi drepţi, ci pentru păcătoşi şi îndepărtaţi. Punând înainte de toate iubirea faţă de aproapele, este clar că precedenţa se îndreaptă spre cei care au mai mare nevoie. Este un avertisment permanent pentru Biserică, a cărei misiune este aceea a lui Cristos.