NOIEMBRIE

30 de zile, ziua are 10 ore, noaptea 14 ore

1. M Θ Sf. Cosma și Damian, doctori fără plată († 303).

Ap 1Tes 4,1-12; Ev Lc 11,42-46.

2. J Sf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist (sec. IV).

Ap 1Tes 4,18.5,1-10; Ev Lc 11,47-54.12,1.

3. V Sf. m. Acepsima († 378); Sf. m. Aitala și Iosif († 379).

Ap 1Tes 5,9-13.24-28; Ev Lc 12,2-12.

4. S Sf. cuv. Ioanichie cel Mare († 846); Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu (sec. II). [Sf. Carol Boromeu († 1584)].

Ap 2Cor 11,1-6; Ev Lc 9,1-6. Pomenirea morților.

5. D DUMINICA a 22-a după RUSALII (Pilda bogatului nemilos și a săracului Lazăr). Sf. Galaction și Epistimia († 250).

G 5; EvÎ 11; Ap Gal 6,11-18; Ev Lc 16,19-31.

6. L Sf. Pavel Mărturisitorul al Constantinopolului († 351).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 25-a dR. Ap 2Tes 1,1-10; Ev Lc 12,13-15.22-31.

7. M Sf. m. 33 din Melitina († 309); Sf. cuv. Lazăr Taumaturgul († 1054).

Ap 2Tes 1,10-12.2,1-2; Ev Lc 12,42-48.

8. M (†) SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL, GAVRIIL ȘI TOATE CETELE PUTERILOR CEREȘTI.

EvU Mt 13,24-30.36-43; Ap Evr 2,2-10; Ev Lc 10,16-21.

9. J Sf. m. Onisifor și Porfirie († 290); Sf. cuv. Matroana (sec. V) și Teoctista din Lesbos (881).

Ap 2Tes 2,13-17.3,1-5; Ev Lc 13,1-9.

10. V Sf. ap. Olimpas, Rodion, Sosipatru, Tertiu, Erast, Cuartus, din cei 70; Sf. m. Orest (sec. III).

Ap 2Tes 3,6-18; Ev Lc 13,31-35.

11. S Sf. m. Mina (sec. III), Victor, Vichentie, Ștefanida; Cuv Teodor Studitul († 826).

Ap Gal 1,3-10; Ev Lc 9,37-43.

12. D Θ DUMINICA a 25-a după RUSALII (Pilda Samarineanului milostiv). Sf. aep. Ioan Milostivul al Alexandriei († 619); Sf. cuv. Nil Sinaitul († 430); Sf. aep. m. Iosafat († 1623).

G 6; EvÎ 1; Ap Ef 4,1-7; Ev Lc 10,25-37. Colecta în favoarea Asociației „Caritas”.

13. L (†) Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului († 407).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 26-a dR. Ap 1Tim 1,1-7; Ev Lc 14,1.12-15.

14. M * Sf. ap. Filip (sec. I).

Ap 1Tim 1,8-14; Ev Lc 14,25-35.

15. M Sf. m. Gurie, Samona și Aviv (sec. IV).

Ap 1Tim 1,18-20.2,8-15; Ev Lc 15,1-10. Începe Postul Nașterii Domnului. Post.

16. J * Sf. ap. și ev. Matei.

Ap 1Tim 3,1-13; Ev Lc 16,1-9.

17. V Θ Sf. ep. Grigorie al Neocezareei († 270).

Ap 1Tim 4,4-8.16; Ev Lc 16,15-18.17,1-4.

18. S Sf. m. Platon și Roman († 305).

Ap Gal 3,8-12; Ev Lc 9,57-62.

19. D DUMINICA a 26-a după RUSALII (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina). Sf. pf. Avdie (sec. VI îHr.); Sf. m. Varlaam (sec. III).

G 7; EvÎ 2; Ap Ef 5,8-19; Ev Lc 12,16-21.

20. L Sf. cuv. Grigore Decapolitul († 842); Sf. aep. Proclu al Constantinopolului († 446); Sf. m. Dasius din Durostorum († 304).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 27-a dR. Înainteserbarea Intrării în templu a Maicii Domnului. Ap 1Tim 5,1-10; Ev Lc 17,20-25.

21. M (†) INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI.

EvU Lc 1,39-49.56; Antifoane; Ap Evr 9,1-7; Ev Lc 10,38-42.11,27-28.

22. M Sf. ap. Filimon, Arhip, Apfia și Onisim (sec. I); Sf. m. Cecilia; Sf. m. Valerian și Tiburțiu (sec. III).

Ap 1Tim 5,22-25.6,1-11; Ev Lc 18,15-17.26-30.

23. J Sf. ep. Amfilohiu din Iconiu († 395) și Grigorie al Agrigentului († 638).

Ap 1Tim 6,17-21; Ev Lc 18,31-34.

24. V Θ Sf. papă m. Clement († 97); Sf. Petru al Alexandriei († 312).

Ap 2Tim 1,1-2.8-18; Ev Lc 19,12-28.

25. S * Sf. m. Ecaterina din Sinai († 305); Sf. m. Mercurie († 250). Încheierea sărb. Intrării în templu a Maicii Domnului.

Ap Gal 5,22-26.6,1-2; Ev Lc 10,19-21.

26. D DUMINICA a 30-a după RUSALII (Păzirea poruncilor. Dregătorul bogat). Sf. cuv. Alipie Stâlpnicul (sec. VII); Sf. Nicon Metanoitul (sec. X).

G 8; EvÎ 3; Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27.

27. L Θ Sf. m. Iacob Persul († 422).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 28-a dR. Ap 2Tim 2,20-26; Ev Lc 19,37-44.

28. M Sf. cuv. Ștefan cel Nou († 764); Sf. m. Irinarh († 298).

Ap 2Tim 3,16-17.4,1-4; Ev Lc 19,45-48.

29. M Sf. m. Paramon, Filumen și Valerian († 250).

Ap 2Tim 4,9-22; Ev Lc 20,1-8.

30. J (†) Sf. ap. Andrei.

Ap Tit 1,5-14; Ev Lc 20,9-18.

© Editura Viața Creștină