IANUARIE

31 de zile, ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore

1. D (†) DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI (Despre Înaintemergătorul Ioan); TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS; SF. VASILE CEL MARE († 379). Anul nou civil.

G 4; EvÎ 7; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Antifoane; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8 (ale Duminicii); Ap Col 2,8-12; Ev Lc 2, 20-21.40-52 (ale Sărbătorii). Te Deum de Anul Nou.

2. L Θ Sf. papă Silvestru († 335); Înainteserbarea Botezului Domnului.

În timpul săpt Ap și Ev Sf. din Minei. Ap Evr 5,4-10; Ev In 3,1-15 (joi în săpt Luminată).

3. M Sf. pf. Malahia († 445 îHr.); Sf. m. Gordie († 323).

Ap Fap 2,14-21 (marți în săpt Luminată); Ev Mt 23,23-28 (marți 11 dR).

4. M Adunarea celor 70 Apostoli; Sf. cuv. Teoctist din Sicilia.

Ap 1Cor 4,9-16 (duminica 10 dR); Ev Lc 10,1-15 (vineri 22 dR).

5. J Sf. m. Teopempt și Teona (sec III); Sf. cuv. Sinclitica († 350).

Ajunul Botezului Domnului. Orele Împărătești; Lit. Sf. Vasile cel Mare unită cu Vecernia; Ap 1Cor 9,19-27; Ev Lc 3,1-18. Post și ajun.

6. V (†) BOTEZUL DOMNULUI ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU ISUS HRISTOS ÎN IORDAN (Boboteaza).

EvU Mc 1,9-11; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Antifoane; Câți în Hristos; Ap Tit 2,11-14.3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea cea mare a apei: Ap 1Cor 10,1-4; Ev Mc 1,9-11.

7. S * SF. PROROC IOAN ÎNAINTEMERGĂTORUL ȘI BOTEZĂTORUL DOMNULUI (Mărturia lui Ioan Botezătorul). Sf. Nichita de Remesiana, ap. Românilor († 420). Sâmbăta după Botezul Domnului.

EvU Lc 3,2-18; Ap Fap 19,1-8; Ev In 1,29-34 (ale Sărbătorii); Ap Ef 6,10-17; Ev Mt 4,1-11 (ale Sâmbetei).

8. D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI (Începutul propovăduirii Domnului). Sf. cuv. Gheorghe de la Hozeva (sec. VII); Sf. cuv. Domnica (sec. V).

G 5; EvÎ 8; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.

9. L Sf. m. Polieuct (sec. III).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 16-a dR. Ap Gal 4,28-31.5,1-10; Ev Mc 6,54-56.7,1-8.

10. M Sf. Grigore de Nissa († 394); Sf. cuv. pr. Marcian († 450); Sf. cuv. ep. Dometian (sec. VI).

Ap Gal 5,11-21; Ev Mc 7,5-16.

11. M † Sf. cuv. Teodosie cel Mare († 529).

Ap Gal 6,2-10; Ev Mc 7,14-24.

12. J Sf. m. Tatiana (sec. III).

Ap Ef 1,1-9; Ev Mc 7,24-30.

13. V Sf. m. Ermil și Stratonic († 320).

Ap Ef 1,7-17; Ev Mc 8,1-10.

14. S Sf. cuv. m. uciși în Sinai și în Rait († 370). Încheierea sărb. Botezului Domnului.

Ap 1Cor 10,23-28; Ev Mt 24,34-44.

15. D DUMINICA a 29-a dR (Vindecarea celor zece leproși). Sf. cuv. Pavel Tebeul (sec. IV) și Ioan Colibașul (sec. V).

G 6; EvÎ 9; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.

16. L Θ Cinstirea lanțului Sf. ap. Petru.

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 32-a dR. Ap Iac 2,14-26; Ev Mc 10,46-52.

17. M (†) Sf. cuv. Antonie cel Mare († 356).

Ap Iac 3,1-10; Ev Mc 11,11-23.

18. M † Sf. Atanasie († 373) și Chiril († 445) ai Alexandriei. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.

Ap Iac 3,11-18.4,1-6; Ev Mc 11,22-26.

19. J Sf. cuv. Macarie Egipteanul († 390); Sf. aep. Arsenie de la Cercira (sec. X).

Ap Iac 4,7-17.5,1-9; Ev Mc 11,27-33.

20. V (†) Sf. cuv. Eftimie cel Mare († 473).

Ap 1Pt 1,1-25.2,1-10; Ev Mc 12,1-12.

21. S Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul († 662); Sf. m. Neofit (sec. IV). [Sf. m. Agnesa (sec. IV)].

Ap 1Tes 5,14-23; Ev Lc 17,3-10.

22. D DUMINICA a 32-a dR (Zaheu vameșul). Sf. ap. Timotei (sec. I); Sf. cuv. m. Anastasie Persanul († 628).

G 7; EvÎ 10; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.

23. L Sf. m. Clement din Ancira; Sf. m. Agatanghel (sec IV).

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 17-a dR. Ap Ef 1,22-23.2,1-5; Ev Mc 10,46-52.

24. M Sf. cuv. Xenia († sec. V). [Sf. ep. Francisc de Sales († 1622)].

Ap Ef 2,19-22.3,1-7; Ev Mc 11,11-23.

25. M (†) Sf. aep. Grigore din Nazianz († 390). Încheierea Octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor.

Ap Ef 3,8-21; Ev Mc 11,22-26.

26. J Sf. cuv. Xenofon și familia sa (sec. VI).

Ap Ef 4,14-17; Ev Mc 11,27-33.

27. V † Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur (438).

Ap Ef 4,17-25; Ev Mc 12,1-12.

28. S Θ Sf. cuv. Efrem Sirul († 373). [Sf. Toma de Aquino († 1274)].

Ap 1Cor 14,20-25; Ev Mt 25,1-13.

29. D DUMINICA a 17-a dR (Femeia cananeancă). Aducerea moaștelor Sf. Ignațiu Teoforul (445).

G 8; EvÎ 11; Ap 2Cor 6,16-18.7,1; Ev Mt 15,21-28.

30. L (†) SFINȚII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR. Sf. m. papă Hipolit († 235).

EvU In 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.

31. M Θ Sf. m. Chir și Ioan, doctori fără plată (sec. IV). [Sf. Ioan Bosco († 1888)].

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 33-a dR. Ap 1Pt 3,10-22; Ev Mc 12,18-27.

© Editura Viața Creștină