APRILIE

30 de zile, ziua are 13 ore, noaptea 11 ore

1. S Sf. cuv. Maria Egipteanca (sec. V-VI).

Ap Evr 9,24-28; Ev Mc 8,27-31. Pomenirea morților: Ap 1Tes 4,13-17; Ev In 5,24-30.

2. D DUMINICA a 5-a DIN POST (Sf. cuv. Maria Egipteanca). Sf. cuv. Tit, făcătorul de minuni.

G 1; EvÎ 9; Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.

3. L Sf. cuv. Nichita Mărturisitorul († 824).

Ap Apoc 19,1-10; Ev Mt 26,6-16 (Ev Miercurea mare).

4. M Sf. cuv. Teodul și Agatopod (sec. IV); Sf. cuv. Gheorghe din Maleon și Iosif Imnograful († 886).

Ap Apoc 19,11-16; Ev In 13,1-11 (Ev Joia mare, Spălarea picioarelor).

5. M Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor și Serapion (sec. III).

Liturghia Înaintesfințitelor. Ap Apoc 19,17-21; Ev In 14,1-11 (Ev vineri 6 după Paști).

6. J Sf. m. Eutihie al Constantinopolului († 582); Sf. ep. m. Irineu de Sirmium († 304).

Ap Apoc 20,1-15; Ev In 14,10-21 (Ev sâmbătă 6 după Paști).

7. V Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul (sec. VIII); Sf. m. Caliopie († 304).

Liturghia Înaintesfințitelor. Ap Apoc 21,1-8; Ev In 18,1-28 (Ev Patimi 2).

8. S Sf. și dreptul Lazăr. Sf. ap. Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Flegon și Hermas (sec. I); Sf. papă Celestin († 432).

Ap Evr 12,28.13,1-8; Ev In 11,1-45. Pomenirea morților: Ap 1Tes 4,13-17; Ev In 5,24-30.

9. D (†) DUMINICA a 6-a DIN POST (Intrarea Domnului în Ierusalim - Floriile). Sf. m. Eupsihie din Cezareea († 362).

EvU Mt 21,1-11.15-17; Lit. Sf. Ioan Gură de Aur; Antifoane; Ap Fil 4,4-9; Ev In 12,1-18. Binecuvântarea stâlpărilor. Dezlegare la pește.

10. L LUNEA MARE (Iosif cel preafrumos; Smochinul uscat). Sf. m. Terenție, Pompei, Maxim, Macarie, African și cei împreună cu ei (sec III).

EvU Mt 21,18-44. Liturghia Înaintesfințitelor. Ap Apoc 21,9-27; Ev Mt 24,3-35 (Ev Vecerniei). Denia Mirelui.

11. M MARȚEA MARE (Pilda celor zece fecioare). Sf. ep. m. Antipa al Pergamului (sec. I).

EvU Mt 22,15-46.23,1-39. Liturghia Înaintesfințitelor. Ap Apoc 22,1-12; Ev Mt 24,36-51.25,1-46.26,1-2 (Ev Vecerniei). Denia Mirelui.

12. M MIERCUREA MARE (Ungerea lui Isus în Betania). Sf. ep. Vasile al Parionului (sec. VIII); Sf. m. Sava de la Buzău († 372).

EvU In 12,17-50. Liturghia Înaintesfințitelor. Ap Apoc 22,13-21; Ev Mt 26,6-16. Denia Mirelui.

13. J JOIA MARE (Întemeierea Sfintei Euharistii și a Preoției la Cina de Taină; Spălarea picioarelor; Trădarea lui Iuda). Sf. papă Martin († 655).

EvU Lc 22,1-39; Vecernia cu Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap 1Cor 11,23-32; Ev Mt 26,2-20; In 13,3-17; Mt 26,21-39; Lc 22,43-44; Mt 26,40-75.27,1-2. Spălarea picioarelor: Ev In 13,1-17. Denia celor 12 Evanghelii ale Pătimirilor Domnului.

14. V VINEREA MARE (Pătimirea și moartea Domnului). Sf. ap. Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 (sec. I).

Orele Împărătești; Vecernia; Denia Prohodului Domnului. Zi aliturgică. Post și ajun. Colecta „Pro Terra Sancta” (pentru opere și organizații din Țara Sfântă).

15. S SÂMBĂTA MARE (Coborârea la iad). Sf. m. Crescent.

Vecernia cu Lit. Sf. Vasile cel Mare; Ap Rom 6,3-11; Ev Mt 28,1-20. Se încheie Triodul.

16. D DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU ISUS HRISTOS (SFINTELE PAȘTI). Sf. m. Agapia, Irina și Hionia (sec. VI).

Slujba Învierii; EvU Mt 28,1-15; Procesiune în jurul bisericii; Canonul Învierii; G 1; Antifoane; Câți în Hristos; Ap Fap 1,1-8; Ev In 1,1-17; la Vecernie: Ev In 20,19-25 (lectura în diferite limbi). Începe Penticostarul.

17. L LUNEA LUMINATĂ. Sf. ep. m. Simeon din Persia și cei împreună cu el († 341); Sf. cuv. Acachie al Melitinei (sec. III); Sf. papă Agapet († 536).

Canonul Învierii; G 2; Antifoane; Ap Fap 1,12-17.21-26; Ev In 1,18-28.

18. M MARȚEA LUMINATĂ. Sf. cuv. M. Ioan († 842), ucenicul Sf. Grigore Decapolitul.

Canonul Învierii; G 3; Antifoane; Ap Fap 2,14-21; Ev Lc 24,12-35.

19. M MIERCUREA LUMINATĂ. Sf. pr. m. Pafnutie (sec. IV); Sf. cuv. Ioan Paleolavritul (sec. VI).

Canonul Învierii; G 4; Antifoane; Ap Fap 2,22-38; Ev In 1,35-51. Ap și Ev Săptămânii Luminate. Harți.

20. J JOIA LUMINATĂ. Sf. cuv. Teodor Trihina (sec. V); Sf. Teotim al Tomisului (sec. V).

Canonul Învierii; G 5; Antifoane; Ap Fap 2,38-43; Ev In 3,1-15.

21. V VINEREA LUMINATĂ. Izvorul tămăduirii. Sf. ep. m. Ianuarie și cei împreună cu el († 305); Sf. m. Teodor din Perga Pamfiliei (sec. IV).

Canonul Învierii; G 6; Antifoane; Ap Fap 3,1-8; Ev In 2,12-22. Harți.

22. S SÂMBĂTA LUMINATĂ. Sf. cuv. Teodor Siceotul († 613.

Canonul Învierii; G 8; Antifoane; Ap Fap 3,11-16; Ev In 3,22-33.

23. D (†) DUMINICA a 2-a a PAȘTILOR (a lui Toma). SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ († 303).

G 1; EvÎ 1; Ap Fap 5,12-20; Ev In 20,19-31 (ale Duminicii); Ap Fap 12,1-11; Ev In 15,17-27.16,1-2 (ale Sfântului).

24. L Sf. m. Sava Stratilat († 372); Sf. cuv. Elisabeta.

În timpul săpt Ap și Ev săpt a 2-a a Paștilor. Ap Fap 3,19-26; Ev In 2,1-11.

25. M Sf. ap. și ev. Marcu (sec. I).

Ap Fap 4,1-10; Ev In 3,16-21.

26. M Sf. ep. m. Vasile al Amasiei († 322).

Ap Fap 4,13-22; Ev In 5,17-24.

27. J Θ Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului († 107).

Ap Fap 4,23-31; Ev In 5,24-30.

28. V Sf. ap. Iason și Sosipatru, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Dada, Maxim și Quintilian (sec. IV).

Ap Fap 5,1-11; Ev In 5,30-47.6,1-2.

29. S Sf. 9 m. din Cizic († 322); Sf. cuv. Memnon, făcătorul de minuni; [Sf. Ecaterina de Siena - patroana Europei († 1380)].

Ap Fap 5,21-32; Ev In 6,14-27.

30. D * DUMINICA a 3-a a PAȘTILOR (a Femeilor purtătoare de mir și a drepților Iosif și Nicodim). Sf. ap. Iacob cel Mare, fratele Sf. ap. Ioan († 42).

G 2; EvÎ 4; Ap Fap 6,1-7; Ev Mc 15,43-47.16,1-8.

© Editura Viața Creștină