sâmbătă, 13 august 2022
Aducerea moaștelor Sf. Maxim Mărturisitorul la Constantinopol (680).

Încheierea sărb. Schimbării la Față. Rm 14,6-9; Mt 15,32-39.

Rm 14,6-9
Cel ce ține ziua, o ține pentru Domnul; și cel ce nu ține ziua, nu o ține pentru Domnul. Și cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă, căci mulțumește lui Dumnezeu; și cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă, și mulțumește lui Dumnezeu. Căci nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Că dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci și dacă trăim, și dacă murim, ai Domnului suntem. Căci pentru aceasta a murit și a înviat Hristos, ca să stăpânească și peste morți și peste vii.

Mt 15,32-39
Iar Isus, chemând la Sine pe ucenicii Săi, a zis: Milă îmi este de mulțime, că iată sunt trei zile de când așteaptă lângă Mine și n-au ce să mănânce; și să-i slobozesc flămânzi nu voiesc, ca să nu se istovească pe drum. Și ucenicii I-au zis: De unde să avem noi, în pustie, atâtea pâini, cât să săturăm atâta mulțime? Și Isus i-a întrebat: Câte pâini aveți? Ei au răspuns: Șapte și puțini peștișori. Și poruncind mulțimii să șadă jos pe pământ, A luat cele șapte pâini și pești și, mulțumind, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au luat șapte coșuri pline, cu rămășițe de fărâmituri. Iar cei ce au mâncat erau ca la patru mii de bărbați, afară de copii și de femei. După aceea a dat drumul mulțimilor, S-a suit în corabie și S-a dus în ținutul Magdala.

© Editura Viața Creștină